Dividendbelasting en verblijfsbelasting

Het huidige kabinet heeft het onzalige idee om de dividendbelasting voor buitenlandse beleggers af te schaffen. Hier is een sterke lobby van multinationals aan vooraf gegaan. Deze actie scheelt de schatkist 1,4 miljard euro per…

Motie Jan Truijenstraat

De raad van de gemeente Peel en Maas, in vergadering bijeen op 14 november 2017, Overwegende dat: • er vanuit de Meijelse gemeenschap een vraag ligt om de Kerkstraat en de Jan Truijenstraat aan te…

Begrotingsbehandeling 2018

Voorzitter, leden van de Raad, In zekere zin is deze begroting het politieke testament en tevens een verantwoording van de verrichtingen van deze coalitie. De inleiding op de begroting getuigt daarvan. Hierin wordt teruggekeken naar…

Beringe Buiten

Tijdens de afgelopen raadsvergadering is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het geven van subsidie aan en het verstrekken van een gemeentegarantie voor de realisatie van het ontmoetings- en beweegpark Beringe Buiten. Er zal een…

Dorpsplein Maasbree 2

PvdA/GroenLinks heeft er onlangs voor gepleit om het dorpsplein in Maasbree, conform de afspraken die in het verleden zijn gemaakt, veel meer een verblijfsfunctie te geven dan dat ze nu heeft. Dit naar aanleiding van…

Onderzoek Piushallen

In de raadsvergadering van januari 2017 heeft PvdA/GroenLinks het initiatief genomen om te pleiten voor een onderzoek naar de overschrijding van € 288.000 van het budget voor de renovatie van de Piushallen in Panningen. Andere…

UITSTROOM UIT BIJSTAND HOOGST IN PEEL EN MAAS

Bron: Omroep Peel en Maas 6 oktober 2017 Van alle Nederlandse gemeenten met meer dan 40.000 inwoners heeft Peel en Maas de hoogste uitstroomcijfers uit de bijstand. Maar liefst 16% van de bijstandsgerechtigden vond het afgelopen…

Uitnodiging debattraining

uitnodiging debattraining   Beste leden van GroenLinks,   In de aanloop naar de verkiezingen organiseert de fractie een training debatteren.   In het verleden hebben we goede ervaringen opgedaan met Liesbeth Tettero als trainer. We…

Dorpsplein Maasbree

Het dorpsplein van Maasbree zou volgens de de plannen voor het nieuwe dorpshart voor Maasbree een ontmoetingsplek worden voor de inwoners van Maasbree waar maar beperkt auto’s zouden kunnen worden geparkeerd en waar veel groen…

ugg australia ͨ؜ n ugg `ȥ ugg ֩` å ܥ ۩` ugg Хå ugg 饷å ߥ ugg `ȥ֩` `ȥ֩` `ȥꥢ ȥå