PvdA – GroenLinks Peel en Maas

In de gemeente Peel en Maas hebben de partijen PvdA en GroenLinks besloten de handen ineen te slaan. Ons motto luidt: sociaal, duurzaam en sterk! Om dat motto waar te maken gaan we intensief samenwerken in één fractie. Zo kunnen we het meeste voor de burgers bereiken en tegelijk burgers aansporen en in staat stellen het heft zelf in handen te nemen en samen een menswaardige en duurzame samenleving op te bouwen.

Het perspectief van de nieuwe gemeente Peel en Maas

Peel en Maas moet een gemeente worden waarin de kernbegrippen: diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing centraal staan op de gebieden wonen, werken en leven.
Die kernbegrippen zijn voor PvdA – GroenLinks ‘gesneden koek”; sterker nog: daar hebben wij de afgelopen jaren flink in meegedacht! Daar kunnen we wat mee!

Wat betekent dit voor ons?

Ecologische, sociale en economische diversiteit zijn voor ons leidende uitgangspunten bij de opbouw van Peel en Maas als een krachtige en vernieuwende plattelandsgemeente. Diversiteit op het gebied van natuur en milieu is een teken van gezondheid en kracht en garandeert ontwikkeling. In sociaal en cultureel opzicht vergroot diversiteit de mogelijkheid om te vernieuwen en te bloeien; nieuwkomers en oudkomers maken er samen een levendige gemeente van! Diversiteit zorgt voor een rijkdom aan betrokkenheid (zelfsturing, participatie van burgers) en versterkt de veerkracht van gemeenschappen. Diversiteit op economisch gebied vergroot het vermogen om veranderingen in de markt op te vangen, ondernemerschap te bevorderen en vernieuwing te stimuleren. Een diverse en duurzame economie maakt de gemeente krachtig en laat ook voor de toekomst mogelijkheden open voor onze kinderen en kleinkinderen. Kortom, diversiteit en duurzaamheid op alle terreinen is een voorwaarde voor het opbouwen van een sociaal, duurzaam en sterk Peel en Maas.

Wat bedoelen we met sociaal?

We willen het uitstekende sociale beleid van de laatste jaren -onze wethouders hebben daar hard voor geknokt- vasthouden en uitbouwen. We moeten wel: de effecten van de crisis zijn nu al merkbaar en armoede en werkloosheid ondermijnen het leefklimaat in onze gemeente, als we niet zorgen dat we een rechtvaardig sociaal klimaat bouwen.

PvdA – GroenLinks is solidair met de minima en maakt zich sterk voor sociale rechtvaardigheid. Wij strijden tegen sociale uitsluiting en ongelijke behandeling. Niet iedereen is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig en heeft recht op gelijke kansen, op een respectvolle bejegening en op volwaardig meedoen in de samenleving. In de confrontatie met de werkelijkheid van alle dag geven deze idealen richting aan de beginselen van de PvdA en GroenLinks.

Wat willen we met duurzaamheid?

We leggen de komende jaren een extra accent op duurzaamheid, want zorgvuldig omgaan met de natuur is goed voor de mensen en de wereld van nu en biedt onze kinderen en kleinkinderen een aantrekkelijk toekomstperspectief. Maar duurzaamheid is meer dan milieu en natuur: ook sociale verbanden moeten duurzaam zijn: juist om de kernen te laten bloeien moeten we in de nieuwe gemeente Peel en Maas goede bouwstenen leggen. En ook op het gebied van de economie moeten we zorgen voor werkgelegenheid, die duurzaam is en dus een blijvende motor is voor werken en leven in Peel en Maas.

Waarom Sterk?

Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan samen om ervoor te zorgen dat het geluid van solidariteit nog sterker klinkt dan andere jaren. Juist nu, nu de crisis ervoor zorgt dat mensen vrezen voor hun baan, nu de huizenmarkt langzaam in elkaar dreigt te zakken en wonen voor de kleinere beurzen in onze gemeente moeilijker bereikbaar is. Wij willen een economie die krachtig is, maar de aarde niet uitput. Wij willen agrarische, innovatieve bedrijven, wij willen de agrariërs helpen hier te blijven en het roer –waar dat kan- op een duurzame manier om te gooien; wij willen schone maakindustrie, geïnspireerd op het principe van cradle to cradle. En wij willen het toerisme als economische factor een kans geven, zo mogelijk met de agrariërs samen!
Sterk willen ook zijn voor die mensen die sociale huurwoningen nodig hebben, een zorgwoning, een starterswoning! Door ons daar sterk voor te maken, worden we samen als gemeente sterk!

Sociaal, duurzaam én sterk is ons motto.

De komende jaren blijven wij ons inzetten om dat motto waar te maken in onze nieuwe gemeente Peel en Maas. Hier boven hebt u kunnen lezen, wat we daarmee bedoelen. Wij vertrouwen erop dat veel mensen met ons meedoen en onze idealen ondersteunen om die mooie gemeente te maken: samen met u kunnen we dat: met durf en daadkracht komen we verder!!

ugg australia ͨ؜ n ugg `ȥ ugg ֩` å ܥ ۩` ugg Хå ugg 饷å ߥ ugg `ȥ֩` `ȥ֩` `ȥꥢ ȥå