Zekerheid voor allen!

Verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA/GL Peel en Maas

PvdA en Groen Links doen in Peel en Maas op 19 maart 2014

als één fractie mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Het motto is:  voor alle(n) zekerheid!

Het verkiezingsprogramma kent drie speerpunten:

arbeid, zorg en natuur.

Voor iedereen fatsoenlijk en goed beloond werk.

Onderlinge zorg en solidariteit in sociale coöperaties.

Productie en consumptie verduurzamen

en de aarde leefbaar houden voor onze kleinkinderen.

Dat is de weg naar zekerheid voor allen.

De oproep aan burgers is om samen met PvdA/GroenLinks

voor alle zekerheid deze weg in te slaan.

Voor alle zekerheid – zekerheid voor allen!

 

Dertig jaar neo-liberaal beleid heeft de verzorgingsstaat veranderd in een samenleving vol onzekerheden. Steeds mensen die voorheen verzekerd waren van werk, inkomen, zorg, opleiding en toekomstperspectief moeten zich nu ernstig zorgen gaan maken voor de dag van morgen. Hou ik wel werk? Wordt mijn contract wel verlengd? Hoe ver staat mijn huis onder water? Wat gebeurt er als ik werkloos word of in de bijstand kom? Kan ik de opleiding van mijn kinderen betalen? Heb ik wel genoeg geld om deze week eten te kopen voor mijn kinderen? Wat gebeurt er als ik ziek word? Voorheen konden dergelijke vragen worden beantwoord met de zekerheden en voorzieningen van de verzorgingsstaat. Dat is intussen veel minder het geval: de zekerheden zijn uitgekleed; de voorzieningen zijn verschraald. Als lokale progressieve partij kunnen wij niet alle verslechteringen repareren en kunnen we niet alle oneffenheden wegnemen. Als PvdA/GroenLinks kunnen wij wel in Peel en Maas, in onze eigen gemeente, een flinke bijdrage leveren aan een ideaal dat velen samen met ons nastreven: opnieuw zekerheid voor allen! Dat zal niet de oude zekerheid kunnen zijn, de zekerheid van de verzorgingsstaat, die gebaseerd was op permanente economische groei, op een overmatig gebruik van de natuur en op een onderwaardering van zorgarbeid. Onze economie zal op orde gebracht moeten worden met de natuur, zal duurzaam moeten worden. Met het veranderen van de samenstelling van de bevolking – veel meer ouderen en minder jongeren – zal ook de zorg anders moeten worden georganiseerd. Meer samenzorg. Samen zorgen met en voor elkaar. Samen zorgen met beroepskrachten en vrijwilligers in kleinere organisaties met minder bureaucratie en minder top en een bredere basis. De zorg vermaatschappelijken en de economie verduurzamen zal ook de arbeid en het werken anders maken: minder gericht op concurrentie en meer gebaseerd op coöperatie. Dat schept ruimte voor meetellen en meedoen voor mensen met enige arbeidsbeperking.

Arbeid, zorg en natuur. Dat zijn de drie speerpunten van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018. De economie moet werkzaam, zorgzaam en duurzaam worden. Voor iedereen fatsoenlijk en goed beloond werk. Onderlinge zorg en solidariteit in sociale coöperaties. Productie en consumptie verduurzamen en de aarde leefbaar houden voor onze kleinkinderen.  Dat is de weg naar zekerheid voor allen.  Alleen kunnen wij dat niet voor elkaar krijgen. Dat kunnen wij niet als politieke groepering, dat kunnen alle politieke groeperingen in Peel en Maas niet, dat kan de gemeente niet. Dat kan alleen voor elkaar gebokst worden als genoeg burgers erin geloven en vooral eraan meewerken en in hun eigen omgeving, hun eigen straat, hun eigen dorp concrete stappen zetten. Daarom doen wij met dit verkiezingsprogramma een oproep aan de burgers van Peel en Maas om samen met PvdA/GroenLinks voor alle zekerheid deze weg in te slaan.

Voor alle zekerheid – zekerheid voor allen!

In het verleden is de sociaal-democratie er telkens weer in geslaagd mensen via binding en politieke strijd greep te geven op hun leven en samenleven. Dat is ook nu mogelijk.Monika Sie Dhian Ho: Van Waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw.

 

Prioriteiten

De komende jaren wil PvdA/GL het volgende bereiken in Peel en Maas:

 

  1. Werk voor iedereen.
  2. Iedereen verzekerd van zorg.
  3. Duurzame productie en consumptie.
  4. Ruimte voor initiatieven van burgers.
  5. Financieel blijft Peel en Maas gezond.

 

We onderscheiden hier vier waarden die centraal hebben gestaan in dat sociaal-democratische streven. Ten eerste bestaanszekerheid bij een behoorlijk levenspeil voor iedereen, door vrijwaring van uitbuiting en bescherming tegen de crisisgevoeligheid van het kapitalisme. Vervolgens verheffing, door gelijke kansen op een leven in vrijheid in materiële en culturele zin, en het nastreven van maatschappelijke bloei. Dan goed werk voor iedereen, de mogelijkheid om je in je werk, naast je werk, en via je werk te ontplooien. Door kwaliteit van de arbeid permanent te bevechten op het streven naar winst op korte termijn. En ten slotte binding, de mogelijkheid voor mensen om die gemeenschappen te vormen die het leven ondersteunen en waar zij naar verlangen, tegen de trends in die individuen op zichzelf terugwerpen en maatschappelijke tegenstellingen aanscherpen. Om samenhang tussen mensen na te streven tegen de fragmentering in, de boel bij elkaar te brengen en houden, en samen strijd te voeren voor wat ons lief is.Monika Sie Dhian Ho: Van Waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw.

 

 

Mensen zijn verleerd gezamenlijk een vuist te maken om de koers te verleggen in een richting die meer recht doet aan gedeelde waarden. Als gevolg dreigen we door de vloer te zakken waar het om een aantal kernwaarden gaat, die ons allen dierbaar zijn.Monika Sie Dhian Ho: Van Waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw.

Download hier het volledige concept verkiezingsprogramma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *