PvdA/Groenlinks tegen twee miljoen voor opknappen omgeving gemeentehuis.

Sluitstuk van de herstructurering van het centrum van Panningen is de herinrichting van omgeving van het gemeentehuis. Hierin wordt o.a. de aanleg van parkeerplaatsen en de herinrichting van het park meegenomen.
Tijdens de raadsvergadering werden er door het College drie varianten voorgelegd aan de gemeenteraad waarbij het duidelijk was dat de duurste variant, die € 2.190.000 kost,
de voorkeur heeft van het College en van de leden van de werkgroep die zich over de plannen hebben gebogen. Ondanks maximale inzet van reeds begrote middelen en subsidies moet er in deze variant zelfs nog € 565.000 extra worden bijgepast.
PvdA/Groenlinks heeft aangegeven het werk en de inzet van de werkgroep zeer te respecteren maar ruim twee miljoen euro voor het opknappen van de omgeving van het gemeentehuis onacceptabel te vinden. Zelfsturing is prima maar dient wel binnen de, door de Gemeenteraad, vastgestelde (financiële) kaders te blijven. Wethouder Sanders had hier veel duidelijker over moeten zijn tegen de werkgroepleden. Wij hebben aangegeven dat we betere bestedingen van het extra bedrag zien zoals b.v. aan de bouw van meer sociale huur- en seniorenwoningen.

PvdA/Groenlinks heeft, samen met andere fracties, wethouder Sanders de opdracht gegeven om een aangepaste variant aan de gemeenteraad te presenteren die flink goedkoper is en er binnen de (financiële) kaders wordt gebleven.

Fred Peeters

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *