16 tegen – 10 voor: Nederlaag voor medemenselijkheid

Alle media-aandacht gaat momenteel uit naar het gevaar van besmetting met het coronavirus. Begrijpelijk. Al meer dan duizend mensen zijn besmet met het coronavirus en intussen zijn er ook al mensen aan overleden. Dat geldt voor Nederland. Er zijn landen waar de situatie nog veel slechter is: meer besmettingen en niet zo’n goede gezondheidszorg als wij hier hebben.

Op sommige plekken in de wereld is het angstaanjagend slecht. Dat is zeker het geval in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Daar waren al nauwelijks voorzieningen, daar heersten al verschillende ziekten en daar komt nu ook de acute dreiging van het coronavirus bij. De Griekse samenleving is volkomen overvraagd. De weinig hulpverleners die tot nu toe de allernoodzakelijkste noodhulp hebben geboden in de vluchtelingenkampen, gaan zich terugtrekken: ze zijn niet alleen bang voor besmetting met het coronavirus, maar ze worden ook steeds openlijker bedreigd door groepen mensen uit de lokale bevolking die absoluut overvraagd is met de groeiende aantallen vluchtelingen die een heenkomen zoeken op de eilanden en die daar vast komen te zitten. Meer dan honderdduizend vluchtelingen zitten klem in overvolle kampen in Griekenland, in erbarmelijke omstandigheden. Daaronder zijn enkele duizenden alleenstaande kinderen.

Aan Nederland is gevraagd om 500 van deze vluchtelingenkinderen op te nemen. Dat zijn nog geen twee kinderen per gemeente. Nog geen 2 kinderen! PvdA/GroenLinks heeft de raad voorgesteld de bereidheid uit te spreken enkele vluchtelingenkinderen op te nemen.

Ons voorstel haalde het helaas niet: 10 raadsleden waren voor en 16 raadsleden tegen. Alle VVD-raadsleden waren tegen; van de tien CDA-raadsleden waren er slechts twee die voorstemden; acht waren tegen.

Weinig christelijk vinden wij. Lokaal Peel en Maas was verdeeld: 5 voor en 3 tegen. De medemenselijkheid heeft in de raad van Peel en Maas een nederlaag geleden: 10 voor en 16 tegen.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen
Raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *