Aanmelding voor programma Tiny Forest

De raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen d.d. 19 juni 2018

 

 overwegende,

 

  • dat reeds gedurende enkele bestuursperioden de kernwaarden diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing fungeren als wegwijzers voor het te voeren beleid;
  • dat bij het in praktijk brengen van het door genoemde kernwaarden geïnspireerde beleid samenwerking wordt gezocht met burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties;
  • dat IVN-lokaal een van de organisaties is die een belangrijke rol speelt bij het in de praktijk vertalen en invullen van met name de kernwaarden duurzaamheid en diversiteit;
  • dat IVN-landelijk met het programma Tiny Forest een praktische manier heeft ontwikkeld om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid;
  • dat de raad onlangs kennis heeft kunnen nemen van een oproep van IVN-landelijk aan gemeenten om zich aan te melden om partnergemeente te worden voor Tiny Forest;
  • dat het oprichten en onderhouden van een Tiny Forest in een woonomgeving en in de nabijheid van een basisschool een leuke, praktische en leerzame manier is om burgers en met name kinderen gevoelig te maken voor het belang van biodiversiteit en klimaatbestendigheid;

 

roept het college op,

 

  • om zich voor de sluitingsdatum van 16 juli 2018 aan te melden als mogelijke partnergemeente voor Tiny Forest;
  • om niet de uiteindelijke uitverkiezing stilzittend af te wachten, maar alvast voor het meedoen aan dit project enthousiast draagvlak te organiseren in de eigen organisatie en daarnaast buurten en scholen te polsen of ze bereid zijn een actieve rol te spelen in het kader van het programma Tiny Forest;
  • om IVN-lokaal te verzoeken zijn kennis en kunde beschikbaar te stellen bij de voorbereiding en mogelijke uitvoering van het programma Tiny Forest in onze gemeente,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

  

Fractie PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *