Afval is grondstof

Vijftig jaar werd het afval opgehaald in zinken emmers. Dat was best zwaar werk voor de ophalers en er kon ook niet zoveel afval in die emmers. Dus het werd als een grote vooruitgang gepresenteerd toen er vuilniscontainers werden aangeschaft met een volume van 240 liter, die met een tillift konden worden leeggemaakt in de afvalwagen. In de gemeenteraad van Helden werd deze ‘vooruitgang’ destijds bejubeld met de mededeling dat je met deze nieuwe containers heel gemakkelijk je oude bankstel kon opruimen. Dan hoefden de mensen niet meer zo vaak naar de stortplaats waar industrieel en huishoudelijk afval onder de grond werd gewerkt.

Dat was toen. Intussen zijn we heel anders gaan denken over afval. We zien afval nu als grondstof voor nieuwe producten. We willen materialen zoveel mogelijk hergebruiken. Een instelling die een grote bijdrage levert aan dit hergebruik is het gemeentelijk milieupark. De mensen die daar werken zien erop toe dat de spullen die mensen niet meer kunnen gebruiken, goed gesorteerd worden om alles zo veel mogelijk te hergebruiken.

De fractie PvdA/GroenLinks waardeert dit werk ten zeerste. Die waardering geldt ook voor de collega’s van deze mensen bij de gemeentelijke buitendienst die de openbare ruimte onderhouden en wekelijks afval ophalen. Afval dat door de burgers zo veel mogelijk gescheiden wordt om te worden hergebruikt. De omvang van het niet gescheiden huishoudelijk restafval is de laatste jaren spectaculair afgenomen.

Van 97 kilo per inwoner per jaar in 2019, naar 69 kilo in 2020, en 36 kilo in 2021, terwijl het landelijk gemiddelde in vergelijkbare gemeenten op 161 kilo per jaar staat. Een prestatie waar we trots op mogen zijn. Met dank aan de medewerkers van de gemeente, een aantal vrijwilligers en heel veel burgers. Samen maken we van afval nieuwe grondstoffen. Goed voor het milieu en goed voor de toekomst van onze kinderen.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *