Afvalinzameling: Geld kun je maar een keer uitgeven

Op 3 november heeft de gemeenteraad van Peel en Maas unaniem toestemming verleend om uit te treden uit de gemeenschappelijke Reinigingsdienst Maasland. Van deze reinigingsdienst wordt nog gebruikt gemaakt in Kessel, Kessel Eik en Meijel. In de overige plaatsen in onze gemeente wordt (of zal binnen korte termijn) het afval door de gemeente zelf worden ingezameld. Dit is per saldo goedkoper en milieuvriendelijker. Bovendien worden er werklozen ingezet uit onze eigen gemeente die op deze wijze geen uitkering meer nodig hebben.
Met de uittreding zijn kosten gemoeid en hiervoor heeft de gemeente geld gereserveerd (in de zogenaamde reserve egalisatie afval). De verwachting is dat, met het zelf ophalen van het afval, de uittreedkosten binnen enkele jaren zijn terugverdiend.
De volledige gemeenteraad, inclusief de fractie Anders Nu, heeft ingestemd met de uittreding en met het bedrag van de reservering. Hoe ironisch is het dan vervolgens dat Anders Nu één raadsvergadering later voorstelt om de helft van deze reservering te gebruiken voor tariefsverlaging. Nogal logisch dat de andere partijen hier niet voor hebben gestemd. Op deze wijze houdt Anders Nu de burgers van Peel en Maas een worst voor die er (nu) niet is.
Uiteindelijk, indien er geld overblijft in de reserve en dit niet nodig is voor andere reinigingsuitgaven, dan is PvdA/GroenLinks er voorstander van dit, via tariefsverlaging, terug te geven aan de burgers.Fred Peeters
Raadslid PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *