Akkers verdrogen

Boeren klagen over droogte, maar zijn zelf de belangrijkste boosdoener, stelt ecohydroloog Flip Witte in De Volkskrant. “Verdroging is het gevolg van onze behoefte om nummer twee in de wereld te blijven in landbouwexport.”

Volgens Witte worden boeren op twee manieren gematst, schrijft de krant. Met eerst in het natte voorjaar een lage grondwaterstand en snelle afwatering. En vervolgens mogen ze, paradoxaal genoeg, als al dat water weg is in de zomermaanden hun blije gang gaan met grondwaterpompen en sproei-installaties.

Witte vreest dat het probleem in de loop der jaren alleen maar groter zal worden. Het is daarom tijd voor een andere aanpak. “Zonder gewijzigd beleid is meer verdroging te voorzien. Door klimaatverandering, maar ook omdat boeren na de afgelopen twee zomers massaal beregeningsinstallaties hebben aangeschaft. De grondwatervraag van de landbouw gaat in het ergste geval over dertig jaar stijgen naar bijna 500 miljoen kuub”, aldus Witte in De Volkskrant.

Het huidige beleid is doorgeschoten, stelt de ecohydroloog. “De ontwatering en de beregening uit grondwater door boeren, met name rond natte natuurgebieden, loopt nu enorm uit de klauwen. Dit zal drastisch teruggebracht moeten worden om de natuur te beschermen.” Boeren moeten daar op anticiperen. Witte denkt onder meer aan het plaatsen van schotten en stuwen in slootjes om water in het natte voorjaar vast te houden. De landbouw moet accepteren dat de waterschappen de waterstand weer zullen verhogen”, stelt hij.

Witte pleit er voor dat boeren gaan betalen voor het recht om te beregenen met grondwater. “Laat de verdroger betalen. Zet een prijs op beregening. Het is toch bizar dat drinkwaterbedrijven nu compensatie betalen aan boeren als ze in hun buurt grondwater oppompen. Boeren kunnen vrijwel ongestoord beregenen en in een uur mijn jaarlijkse verbruik wegpompen.”

play-sharp-fill

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *