Arbeidsmigranten beter in centrum dan in ver-weg-concentraties

Wij vinden dat we anders moeten leren denken en doen over onze economie en onze welvaart. In plaats van permanente groei waarmee we de aarde uitputten en onszelf overbelasten, zijn we beter af met een samenleving die ‘langzamer, minder, beter, mooier’ als nieuwe waarden promoot, die breekt met de spiraal van onverzadigbare behoeften, die de bedrieglijke dromen van permanente groei opgeeft en zich solidair inzet voor het goede leven.

Zolang dat geen werkelijkheid is, hebben we arbeidsmigranten nodig om alle werk gedaan te krijgen en onze spullenwelvaart op peil te houden. Het zou de partijen die zo fervent voorstander zijn van de groei-economie sieren, als ze deze arbeidsmigranten fatsoenlijk zouden behandelen. Dat wil zeggen: goed huisvesten, eerlijk belonen en als welkome gasten opnemen in de gemeenschap.

Het beleid van Peel en Maas laat in dit opzicht veel steken vallen. Dit beleid dat door VVD, CDA en Lokaal Peel&Maas wordt gesteund, is erop gericht om arbeidsmigranten ver weg van de bewoonde wereld in grote concentraties weg te stoppen.

Wij zijn van mening dat het ons als samenleving past om mensen die we zo hard nodig hebben ook te midden van onszelf fatsoenlijk te huisvesten, dus liefst gewoon binnen de kern of anders aan de directe rand van het dorp.

Daarom zijn we het niet eens met wat het college van B&W momenteel in Meijel doet. Daar worden al jarenlang in het centrum om en nabij veertig arbeidsmigranten gehuisvest. B&W wil daar nu een einde aan maken. Tegelijkertijd geeft B&W toestemming om ver buiten het dorp een grote concentratie van arbeidsmigranten te vestigen.

Ons lijkt het beter te kijken of de huisvesting in de kern gelegaliseerd en verbeterd kan worden en of mensen goed behandeld worden. Dat is beter dan de mensen wegjagen om ze ergens anders ver weg op een kluitje te huisvesten.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *