Bezoek uit België

Raf Janssen, wethouder voor PvdA/GroenLinks in het college van de gemeente Peel en Maas, komt wekelijks veel mensen en omstandigheden tegen. Per week pikt hij er een uit om er, terugblikkend, even bij stil te staan.

Bezoek uit België

30-9-2013

Peel en Maas is een gemeente die op veel plaatsen in Nederland bekend is. Regelmatig ontvangen wij uitnodigingen van ministeries, andere gemeenten of instellingen om te vertellen hoe wij de zaken aanpakken in onze gemeente. Deze week kreeg ik een rapport toegestuurd van een professor die met een team van medewerkers had onderzocht hoe gemeenten omgaan met de nieuwe taken die het Rijk overdraagt aan gemeenten. Uit dat rapport kwamen wij als een van de vernieuwers naar voren met een eigen kijk op zaken en een eigen aanpak. Is dat onze verdienste? Mogen wij als bestuurders en medewerkers van de gemeente dat op ons conto schrijven? Voor een deel wel. Maar voor het allergrootste deel niet. Onze nieuwe aanpak in Peel en Maas is voor het allergrootste deel de verdienste van actieve burgers, die zich samen pakken en eigen initiatieven ontwikkelen. Dat werd weer eens duidelijk afgelopen weekend bij een ontmoeting met een aantal actieve burgers uit een aantal Duitstalige gemeenten van België, de zogeheten Ost-kantons. Een dertigtal mensen uit deze gemeenten waren op bezoek in Koningslust om te horen hoe de dorpsontwikkeling daar wordt aangepakt. Dat werd op vakkundige wijze uit de doeken gedaan door Piet Geurts, die wat betreft dorpsontwikkeling zijn sporen verdiend heeft. Wij vinden zelfsturing intussen gewoon en we weten intussen ook waarom de voormalige dorpsraden zich omgevormd hebben tot dorpsoverleggen. We zien de positieve werking ervan in alle kernen van onze gemeente. Onderzoeken van universiteiten en bijeenkomsten van buitenstaanders maken ons erop attent dat we met iets opmerkelijks bezig zijn in onze gemeente. Als gemeentebestuur en gemeenteraad geven wij ruimte aan burgers om de toekomst van hun dorp in eigen hand te nemen. Wij gooien zaken niet over de schutting en laten mensen het zelf uitzoeken. Integendeel. Wij stimuleren dat mensen de ontwikkelingen in hun dorp zelf oppakken en we ondersteunen die zelfsturing. En burgers pakken die uitdaging op. Dat bleek onlangs ook weer in Meijel, waar een groep van actieve burgers een eigen plan ontwikkeld heeft om de kern een nieuw elan te geven. En dat met groot enthousiasme en grote deskundigheid. Het is inderdaad niet zo maar dat buitenstaanders naar onze gemeente komen om inspiratie op te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *