Bouwen van betaalbare woningen is taak van de overheid

PvdA/GroenLinks heeft al enkele malen voorgesteld dat de gemeente Peel en Maas zelf het initiatief neemt voor de bouw van betaalbare woningen. Onder aanvoering van de VVD zijn dergelijke plannen steeds tegengehouden onder de dooddoener dat woningbouw geen kerntaak is van de overheid en dat alles aan de markt overgelaten moet worden. Maar de markt bouwt alleen voor koopkrachtige vraag en juist die koopkracht is onvoldoende aanwezig bij veel mensen.

Het is trouwens een valse veronderstelling dat de overheid geen taak heeft op het terrein van woningbouw. In artikel 22 van de Grondwet staat: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.”

Het is heel eigenaardig te denken dat de overheid wel een taak heeft voor ‘passende huisvesting’ van auto’s, maar geen taak voor passende huisvesting van haar inwoners, ook inwoners met weinig koopkrachtige vraag.

Vanuit die gedachten heeft PvdA/GroenLinks voorgesteld om op het terrein van het voormalige postkantoor te Panningen betaalbare huurwoningen te bouwen. Dit door de VVD gedomineerde college heeft besloten daar voorlopig de voorrang te geven aan de huisvesting van auto’s. Op een deel van het schoolterrein in Meijel kunnen naar ons idee een aantal huurwoningen gebouwd worden voor mensen met een kleine portemonnee.

Ons voorstel was dat de gemeente daar duidelijk voor zou kiezen. Dat gebeurt niet. Op initiatief van de VVD – die vindt dat met verkoop van grond geld terugverdiend moet worden –, wordt de markt gevraagd met voorstellen te komen.

Over de uitkomst hoeven we ons geen illusies te maken: mensen met een kleine portemonnee vissen achter het net. Dat strookt niet met de opdracht die de Grondwet geeft aan de overheid. Daarom blijft PvdA/GroenLinks erop aandringen dat ook onze gemeente zelf initiatieven neemt voor de bouw van passende woningen voor mensen met een kleine portemonnee.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *