Motie vreemd aan de orde van de dag:

De Gemeenteraad van Peel en Maas, in vergadering bijeen op 2 juli 2019 constaterende • dat dit jaar van 25 november tot en met 10 december wederom de jaarlijkse wereldwijde ‘Orange the World’ campagne gehouden…

Motie gevelgroen, groene daken en geboortebomen

De Gemeenteraad van Peel en Maas, in vergadering bijeen op 2 juli 2019 overwegende • dat er verschillende straten in Peel en Maas zijn die nog vrij stenig zijn; • dat groen in de straat…

Reactie op de Kadernota 2020

Voorzitter, leden van de Raad, Onze reactie op deze kadernota kan ik het best samenvatten door middel van een bekend sprookje: de nieuwe kleren van de keizer. Waarschijnlijk kent u allemaal het verhaal; een machtige,…

Aanmelding voor programma Tiny Forest

De raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen d.d. 19 juni 2018    overwegende,   dat reeds gedurende enkele bestuursperioden de kernwaarden diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing fungeren als wegwijzers voor het te…

huisvesting arbeidsmigranten

De Raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen Onderwerp: huisvesting arbeidsmigranten De Raad, Constaterende dat • een beleid is vastgesteld inzake huisvesting buitenlandse werknemers waarin onderscheidende regels zijn opgesteld voor short stay,…

continuering Gelote Burgerraad

De raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen Onderwerp: continuering Gelote Burgerraad (voorheen Sociale Raad) De Raad, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat, • het coalitieakkoord 2018-2022 weinig of geen initiatieven noemt om…

klimaatbeleid en woningbouw

De Raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen Onderwerp: klimaatbeleid en woningbouw De Raad, Constaterende dat – De Tweede Kamer op dinsdag 30 januari 2018 besloten heeft dat gemeenten mogen bepalen of…

herstel biodiversiteit in onze gemeente

De raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen Onderwerp: herstel biodiversiteit in onze gemeente De Raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat, – de biodiversiteit in Nederland en dus ook in Peel en…

ugg australia ͨ؜ n ugg `ȥ ugg ֩` å ܥ ۩` ugg Хå ugg 饷å ߥ ugg `ȥ֩` `ȥ֩` `ȥꥢ ȥå