CDA en Lokaal steken kop in het zand

De gemeenteraad heeft de kaders van het te voeren beleid opnieuw vastgesteld. Dat is best belangrijk, want het laat zien door welke toekomstbeeld de gemeente zich laat leiden. In een van de kaderstellingen stond het zinnetje “We nemen afstand van het traditionele groeidenken”.

Voor CDA en Lokaal Peel en Maas moest dat zinnetje per se geschrapt worden. Dat verbaasde ons ten zeerste. Want daarmee ontkennen deze partijen wat de gemeente nu eens eindelijk hardop durft te zeggen en wat ieder nadenkend mens ook beaamt: we moeten afstand nemen van het traditionele groeidenken dat centraal staat in een economie die voor veel mensen grote welvaart heeft gebracht, maar die ook gezorgd heeft voor de verarming van veel andere mensen en voor de verarming van heel de natuur. We moeten uitwegen zoeken uit een systeem dat blind focust op de groei van ons bruto binnenlands product en toewerken naar een systeem waarin solidariteit, klimaat en rechtvaardigheid voorop staan.

We moeten op stap naar een economie waarin sociale vooruitgang wordt behaald zonder dat we daarmee de aarde vernielen. We zijn niet tegen groei, maar we zijn tegen het traditionele denken over een vorm van groei die enkel gemeten en gerechtvaardigd wordt met economische en financiële criteria. Met de formulering ‘We nemen afscheid van het traditionele groeidenken’ wordt onderkend dat het er om gaat voortaan werk te maken van brede welvaart. Daar ligt onze toekomst!

De regio Noord-Limburg onderkent dat en organiseert bijeenkomsten over ‘brede welvaart’. Het gaat om welvaart, welzijn en geluk. Dat was de titel van een bekende publicatie over de katholieke visie op de samenleving in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het kan voor het huidige CDA geen kwaad die visie van hun voorgangers er nog eens op na te lezen. En voor menig lokaal politicus kan dit ook als een blikverruimer werken.

Raf Janssen,
Raadslid PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *