College mist visie en lef voor duidelijke keuzes

Deze week heeft de gemeenteraad het grondbeleid vastgesteld en volgende week worden de kaders vastgesteld voor de begroting van 2022. Zoals gebruikelijk heeft het college voor beide onderwerpen voorstellen gemaakt. Daaruit blijkt nogmaals wat PvdA/GroenLinks al jarenlang constateert: dit college mist de visie en de moed om heldere keuzes te maken.

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen, met name huurwoningen. Het hebben van grond voor sociale woningbouw is cruciaal. De enige stap die het college ter bevordering van de urgente bouw van betaalbare (huur)woningen durft te zetten is: van niks doen naar misschien iets doen. In beleidstaal heet dat: van faciliterend (passief) naar situationeel grondbeleid voor woningbouw.

Wanneer inzet van de gemeente wenselijk of noodzakelijk is, kan het college overwegen gronden aan te kopen. Al jarenlang is vastgesteld dat zonder inzet van de gemeente geen sociale woningbouw van de grond komt. Dus waarom die aarzeling? Volgens ons komt dat door gebrek aan visie en lef. En ongetwijfeld speelt mee dat de kleinste coalitiepartner met de grootste invloed – dat is de VVD – alle kaarten op de markt blijft zetten. De andere twee coalitiepartijen blijken niet in staat het kleintje een toontje lager te laten zingen.

Gebrek aan visie en lef blijkt ook uit de kadernota voor de begroting 2022. Het college wil voor alles en nog wat ‘ruimte voor investeren en ontwikkelen’ bieden. Maar de verschillende doelen waarvoor ruimte geboden wordt, worden niet met elkaar geconfronteerd. Zo wil het college ruimte geven voor economische groei en tegelijk ruimte voor duurzaamheid om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Als het college de klimaatdoelstellingen inderdaad serieus zou nemen, zou ze op z’n minst eisen stellen aan de aard en omvang van de economische groei. Dat wordt nagelaten.

Onder het mom van ‘maatwerk’ blijft het college fundamentele keuzes ontlopen.

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen,
Raadsleden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *