College moet meer doen om energie-armoede te voorkomen

In het klimaatakkoord is afgesproken de CO-2 in 2030 met 49% en in 2050 met 95% te verminderen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het opwekken van elektriciteit en het verwarmen van woningen moeten anders worden aangepakt. Een probleem dat daarbij te weinig aandacht krijgt, is energie-armoede: de energierekening is te hoog voor het inkomen van mensen. Veel huishoudens worden daar nu al mee geconfronteerd. Dit probleem dreigt nog veel groter te worden, met name voor mensen die een eigen woning hebben, maar geen geld om deze te isoleren en te verduurzamen.

Om energie-armoede tegen te gaan zijn enkele maatregelen nodig. Er moet een duurzaamheidstrefpunt komen met concrete voorbeelden hoe je energie kunt besparen of een vergroeningsactie kunt starten in de buurt. Verder moet het opwekken van schone energie collectief gebeuren: via bewonersinitiatieven en lokale bedrijven, waarbij de lokale samenleving steeds een meerderheidsbelang houdt en alle burgers meedelen in de opbrengst, ook degenen die niet financieel deel (kunnen) nemen aan de productie van schone energie.

Energietransitie moet betaalbaar zijn voor mensen met een kleine portemonnee. Nog beter is als ze daar ook in financiële zin direct voordeel van hebben. Daarom pleiten wij ervoor dat de gemeente een regeling maakt om aan groepen mensen met lage inkomens – dat kunnen huurders zijn of mensen met een eigen woning – renteloze leningen te verstrekken die terugbetaald kunnen worden met een deel van het geld dat uitgespaard wordt door lager energieverbruik.

Een deel, want een deel van het uitgespaarde geld moet blijven zitten in de portemonnee van de mensen die meedoen met de energietransitie. Die wordt dan haalbaar, omdat ze ook voor mensen met weinig geld de kwaliteit van de leefsituatie, waaronder woning, woonomgeving en besteedbaar inkomen, verbetert. Er zijn goede initiatieven in Peel en Maas; het college moet die veel actiever ondersteunen.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *