College toont weinig durf en visie

Er staan berichten in de krant over gemeenten die initiatieven nemen wat betreft maatschappelijke vraagstukken rond natuur, armoede en vluchtelingen. Het zijn berichten over nieuwe ontwikkelingen in Venlo, Horst aan de Maas en Venray. Zelden of nooit lees je over vernieuwende activiteiten van de gemeente Peel en Maas.

Onlangs haalden buurgemeenten de krant met concrete initiatieven voor de opvang van vluchtelingen en met een lokaal fonds voor armoedebestrijding. Over soortgelijke initiatieven in Peel en Maas geen woord. Op deze terreinen valt ook weinig positief nieuws te melden uit onze gemeente. Ons college toont weinig initiatief wat betreft dergelijke vraagstukken. Het doet het tegenovergestelde.

Dat wil zeggen dat het college instemt met initiatieven die deze vraagstukken juist vergroten. Een duidelijk voorbeeld is het plan om een grote paardenhouderij te vestigen in een uniek natuurgebied. Daar wil een Iers bedrijf een groot gebouw oprichten met paardenboxen en veel appartementen voor ruiters en verzorgers. Als reactie op de weerstand tegen deze plannen roept de initiatiefnemer dat de gemeente positief is over zijn plannen.

Het college heeft inderdaad al op voorhand de medewerking van de gemeente toegezegd voor een plan waarop heel veel af te dingen is. Dat het plan zwaar onvoldragen is en plaatsvindt op een uiterst kwetsbare natuurplek, blijkt uit een reactie van de provincie op dit plan. De provincie formuleert een tiental zwaarwichtige oneffenheden en kritiekpunten. Het is merkwaardig en tegelijk veelzeggend dat het college deze punten over het hoofd heeft gezien. Wij kunnen daarom niet anders dan vaststellen dat het college weinig eigen initiatief toont als het gaat om het in stand houden en beschermen van de natuur.

Het college laat ook na stelling te nemen ten gunste van een alternatief plan dat natuurbeschermers als compromis hebben ingediend. Durf en visie zijn kwaliteiten die dit college tot nu toe in hoge mate mist.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *