Cultuurprijs 2013

Cultuurprijs 2013

Raf Janssen, wethouder voor PvdA/GroenLinks in het college van de gemeente Peel en Maas, komt wekelijks veel mensen en omstandigheden tegen. Per week pikt hij er een uit om er, terugblikkend, even bij stil te staan.

Zondag 10 november 2013 was het cultuurzondag in de gemeente Peel en Maas. Honderden jongeren uit onze gemeente hebben laten zien dat ze in hun vrije tijd actief zijn met enigerlei cultuuruiting: muziek, zang, dans, poëzie, voordracht. De Werkgroep Peel en Maas Open Podium had iedereen in de gelegenheid gesteld om kunst en kundigheid te tonen voor het publiek. Heel veel jongeren hebben daar gebruik van gemaakt en heel veel mensen hebben daarvan genoten. In Dok6 was het een komen en gaan van honderden belangstellenden. Hulde aan de deelnemers en aan de initiatiefnemers!

Verder vond deze zondag de uitreiking plaats van de cultuurprijs 2013. Op voordracht van een onafhankelijke jury is deze prijs dit jaar toegekend aan mevrouw Annemie Louman-Marckman uit Meijel voor haar inzet voor de musical ‘De Ontmoeting’. Als wethouder van cultuur mag ik bij deze gelegenheid kort iets zeggen over het belang van cultuur. Hieronder staat mijn speech.

Vanochtend zijn we bij elkaar gekomen voor de uitreiking van de cultuurprijs. Volgens mij is dit de 8e keer dat ik als wethouder cultuur kort het woord mag voeren bij de uitreiking van de cultuurprijs. Eerst in de gemeente Helden en sinds 2010 in de gemeente Peel en Maas. Maar tot nu toe heb ik nog nooit de voor de hand liggende vraag gesteld: waarom reiken we een cultuurprijs uit in onze gemeente? Het wordt tijd dat ik dat na 7 keer toch eens doe: waarom reiken wij een cultuurprijs uit?

Het eerste antwoord dat in me opkomt is: we reiken een cultuurprijs uit om iemand die een bijdrage heeft geleverd aan de cultuur in het zonnetje te zetten. We eren een cultuurdrager. Of nee, we eren een cultuuruitdrager. Iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van cultuur en die cultuur niet alleen bij zich draagt, maar die cultuur ook uitdraagt. Die heeft laten zien wat cultuur vermag, wat de betekenis en het maatschappelijk belang is van cultuur. Die persoon draagt een aspect van onze beschaving uit, zet dat aspect in relatie met de wereld rondom. Die persoon doet dat zo goed dat de wereld rondom, de straat, de buurt, het dorp, de gemeente, familie, vrienden, dorpsgenoten, burgers van Peel en Maas, geraakt worden. De cultuurdrager verdiept, verbreedt, vernieuwt, versterkt en verbindt de wereld rondom.

De cultuuruitdrager verdiept de wereld rondom door ongekende dimensies te openen bij zichzelf en bij medeburgers: we wisten niet dat we dit in ons hadden.

De cultuuruitdrager verbreedt de wereld rondom door onderwerpen op een andere wijze te belichten en te verbeelden waardoor mensen een ruimere kijk op zaken krijgen

De cultuuruitdrager vernieuwt de wereld rondom door met vooruitziende blik toekomstige ontwikkelingen te verwoorden of anderszins te verbeelden waardoor mensen op een nieuw spoor gezet worden.

De cultuuruitdrager versterkt de wereld rondom door op het juiste moment uiting te geven aan gevoelens van mensen: verdriet en blijdschap, triestheid en trots.

Die werking van verdiepen, verbreden, vernieuwen en versterken kan dank zij de verbindingen die cultuur legt tussen mensen. Cultuur verbindt en zorgt voor ontmoeting tussen mensen. Dank zij mensen die deze werkingen van de cultuur uitdragen, ontmoeten wij elkaar vandaag om onze bewondering en waardering tot uiting te brengen voor de cultuur en haar dragers en uitdragers. En ieder jaar eren we iemand die deze taak van het uitdragen of beter gezegd deze kunst van het uitdragen van cultuur heel goed waar gemaakt heeft. In die persoon eren we alle cultuuruitdragers in onze gemeente.

Dat is het antwoord op de voor de hand liggende vraag waarom wij jaarlijks de cultuurprijs uitreiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *