De koers moet radicaal anders in de agro

Hoeveel varkens hebben we in onze gemeente? Honderdduizend? Tweehonderdduizend? Veel mensen reageren met verbazing en ongeloof als ze het werkelijke aantal horen: in Peel en Maas zijn vergunningen afgegeven voor het houden van 350.000 varkens. Dat zijn 8 varkens per inwoner en 20 varkens per huishouden. Daarnaast zijn er nog hokken vol kippen, kalkoenen, geiten, konijnen en vleesvee.

Vroeger hadden veel huishoudens een paar varkens en wat kippen. Nu zijn het slechts enkele bedrijven waarin deze honderdduizenden dieren zitten samengepakt. In 2010 telde Peel en Maas 246 intensieve veehouderijen. In 2021 nog 161. Een afname van 35%. In diezelfde periode is het aantal dieren echter niet afgenomen, maar juist toegenomen met 10%. In andere veebedrijven met paarden, schapen en koeien zijn ook 8% meer dieren gekomen.

Het college heeft onlangs een rapport uitgebracht over de intensieve veehouderij met cijfers over de effecten die deze omvangrijke intensieve veehouderij in onze gemeente heeft. Die effecten hebben onder meer betrekking op de uitstoot van ammoniak (schadelijk voor grondwater, oppervlaktewater en biodiversiteit), geur (schadelijk voor leefklimaat) en luchtverontreiniging (schadelijk voor de gezondheid).

Die gegevens, die nog aangevuld moeten worden met schadelijke gevolgen voor dieren, zijn aannames op basis van bureaugegevens; de werkelijke schade is waarschijnlijk nog veel groter. Denk aan slecht werkende luchtwassers. Ook al zijn ze te rooskleurig, het is toch goed dat nu concrete cijfers op tafel liggen. Dat stimuleert discussies in de raad en daarbuiten over de vraag wat de toekomst is voor de intensieve veehouderij in onze gemeente.

Tot nu toe is het beleid gericht op het zoeken naar ruimtelijke en technologische mogelijkheden om de intensieve veehouderij verder uit te breiden. Als PvdA/GroenLinks zetten we daar dikke vraagtekens bij. De koers moet radicaal anders, in het belang van alles en iedereen. Aan drastisch krimpen valt niet langer te ontkomen.

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen,
Raadsleden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *