De kunst van het formeren

Lokaal Peel en Maas is als grootste partij het formatieproces begonnen met een oriënterend gesprek met iedere partij afzonderlijk. Er is niet eerst samen overlegd hoe het proces van formeren het beste kan worden opgezet. Dat was wel beter geweest.

Voor of na de verkiezingen hadden de partijen samen kunnen bespreken of er gewerkt zou worden met een informateur, een deskundig en onafhankelijk persoon die ieders vertrouwen heeft en die verkent hoe partijen over de formatie denken en die op basis daarvan een eerste verslag maakt over mogelijke coalitievorming.

Dat verslag kan vervolgens in het openbaar besproken worden. Daar hebben de kiezers ook recht op. Dan kunnen partijen hun keuze toelichten en onderbouwen en kunnen coalitiebesprekingen beginnen. Dat is niet gebeurd. Lokaal Peel en Maas heeft die verkenning zelf uitgevoerd en in beslotenheid de keuze gemaakt om het formatieproces met CDA en D’66 voort te zetten.

Er is geen gelegenheid geweest om over deze keuze openbaar van gedachten te wisselen. Over het waarom van deze keuze wisten zelfs de eigen raadsleden van Lokaal P&M niets te vertellen. Niet sterk voor een partij die belooft standpunten te bepalen op basis van goede discussie en besluiten duidelijk en uitgebreid te motiveren. Het formatieproces is na deze keuze vijf weken lang in stilte voortgezet en daarna is alleen meegedeeld dat de drie beoogde coalitiepartijen de laatste hand leggen aan een coalitieakkoord en dat er vier wethouders komen die op 31 mei worden geïnstalleerd.

Geen enkele mededeling over een openbaar debat over het formatieproces en over de inhoud van het coalitieprogramma. Heel vreemd. Daarom hebben PvdA/GroenLinks en VVD aangedrongen om zo’n openbaar debat te houden vòòr de feestelijke installatie van de wethouders. Lokaal P&M, CDA en ook D’66 konden of wilden dat niet meteen toezeggen.

Dat belooft weinig goeds voor een moderne en transparante gemeentepolitiek.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *