De Raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen op 2 juli 2019

constaterende
• dat wij in een regio wonen met veel intensieve industriële landbouw;
• dat in dergelijke regio’s veel gebruik wordt gemaakt van bestrijdingsmiddelen, waaronder glyfosaat;
• dat onafhankelijke wetenschappelijke literatuur laat zien dat er verband bestaat tussen blootstelling aan specifieke middelen en verschillende soorten kanker, neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer, en ziekten bij pasgeboren kinderen;
• dat de regio Noord-Limburg er naar streeft de gezondste regio van Nederland te zijn;

roept het college op
• om in kaart te brengen welke bestrijdingsmiddelen in welke hoeveelheden in onze gemeente worden gebruikt;
• om de GGD of een ander hiervoor in aanmerking komend instituut opdracht te geven nader onderzoek te doen naar de risico’s waar de inwoners van onze gemeente aan blootgesteld zijn vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw;
• om overleg te voeren met landbouworganisaties over de vraag hoe minder gebruik gemaakt kan worden van kwalijke bestrijdingsmiddelen en meer gebruik van natuurlijker vormen van gewasbescherming

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA/GroenLinks
Annigje Primowees
Frits Berben
Raf Janssen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *