Dikke woorden, maar dunne visies

Na lang aarzelen, veel pappen en nathouden en allerlei technologische schijnoplossingen is het kabinet ten langen leste gekomen met drastische doelen om de stikstofcrisis op te lossen. De vraag is wat er uiteindelijk van gerealiseerd wordt.

Al 50 jaar wordt gewaarschuwd dat permanente groei op een begrensde planeet niet kan. Heel lang zijn dergelijke waarschuwingen genegeerd, door de agrarische sector, de belangenorganisaties, de financiers, de toeleveraars en het merendeel van de politiek. Onder dwang van de rechter komt het kabinet eindelijk met de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarin staan wettelijk verplichte doelstellingen op het gebied van stikstof, klimaat en water. In onze gemeente zorgt de notitie voor heftige beroering. Woordvoerders van CDA en VVD, die beide strijden om de gunst van boeren en hun families, gebruiken dikke woorden: verschrikkelijke plannen; ijskoude kaalslag die boeren en burgers verdrijft van het mooie platteland; weggegooid geld voor een beetje hoogveen; onevenredig harde aanpak waaraan niet moet worden meegewerkt en iedere bestuurder die dat wel doet moet worden weggestuurd. Bravoure alom.

Hoe dik de woorden ook zijn, ze kunnen niet verdoezelen dat de hele sector, geschraagd door agro-industrie, banken en politiek, stelselmatig het opdoemen van fosfaat-, methaan- en stikstofproblemen heeft genegeerd. Er is goedgelovig vertrouwd op technologische innovatie, waarvan de resultaten aantoonbaar achterblijven bij de gretig omarmde verwachtingen. In plaats van te jammeren en te dreigen moeten lokale politici meer oog en oor hebben voor bewegingen in de agrarische sector die de bakens verzetten en alternatieve landbouw- en veeteeltmethoden ontwikkelen die sporen met de natuur en nieuwe verdienmodellen verkennen die natuur verrijken in plaats van verarmen, die lucht verfrissen in plaats van verpesten en die boeren niet uitbuiten.

De creativiteit en vernieuwing in het samenspel tussen mens en natuur moeten verbreed en verdiept worden. Graag wat dunnere woorden en wat dikkere visies, ook in de lokale politiek.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *