Dorpsplein Maasbree 2

PvdA/GroenLinks heeft er onlangs voor gepleit om het dorpsplein in Maasbree, conform de afspraken die in het verleden zijn gemaakt, veel meer een verblijfsfunctie te geven dan dat ze nu heeft. Dit naar aanleiding van de signalen die we ontvingen van de mensen uit het dorp en van het dorpsoverleg Maasbree dat het dorpsplein vooral een parkeerplaats was geworden. Inmiddels is bekend dat er overeenstemming is bereikt tussen de gemeente en het dorp.
PvdA/GroenLinks is zeer verheugd dat het dorpsplein in Maasbree nog dit najaar zal worden omgevormd tot een ontmoetingsplek: het parkeren zal grotendeels vervallen, er komt meer groen en er komen verplaatsbare bloembakken en demontabele speeltoestellen. Tijdens evenementen zoals de ossefeesten en de kermis worden de bloembakken en speeltoestellen tijdelijk verwijderd. Daarnaast komen er betere verwijzingen naar de andere parkeerplaatsen waar voldoende plek is om auto’s te parkeren.

PvdA/GroenLinks is verheugd dat ons pleidooi voor een echte ontmoetingsplek is opgepakt en hoopt dat de inwoners van Maasbree nu meer van hun dorpshart kunnen gaan genieten.

Fred Peeters
Raadslid PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *