Dorpsplein Maasbree

Het dorpsplein van Maasbree zou volgens de de plannen voor het nieuwe dorpshart voor Maasbree een ontmoetingsplek worden voor de inwoners van Maasbree waar maar beperkt auto’s zouden kunnen worden geparkeerd en waar veel groen zou worden aangelegd. Het Dorpsoverleg van Maasbree heeft daar onlangs ook opmerkingen over gemaakt.

Momenteel zien wij echter dat het Kennedyplein helemaal volstaat met geparkeerde auto’s en dat er van een ontmoetingsplek en aanleg van groen nauwelijks sprake is.

PvdA/GroenLinks vindt dat er maar een beperkt aantal auto’s op het plein mogen worden geparkeerd en dat het plein veel meer een ontmoetingsplek zou moeten worden. Elders in het centrum van het dorp zijn voldoende parkeerplekken om auto’s te parkeren.

Daarnaast vragen wij aandacht voor (zoals ook door het Dorpsoverleg Maasbree is gesteld) de mogelijkheid om demontabele plantenbakken en een demontabel speelveldje te plaatsen. Hiermee kan het plein en haar omgeving de functie van ontmoetingsplek beter waar maken en kan er toch flexibel worden ingespeeld op activiteiten die worden verricht op het plein zoals de ossefeesten en de kermis.

PvdA/GroenLinks heeft, naar aanleiding hiervan, vragen gesteld aan het College van B&W.

We houden u op de hoogte.

Fred Peeters

Raadslid PvdA Groenlinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *