Duidelijke taal voor eerlijke politiek

Er zijn te weinig woningen. Dus roepen alle partijen dat er meer gebouwd moeten worden. Wij roepen dat ook. Maar wij zeggen er nadrukkelijk wel één ding bij: er moeten eerst en vooral woningen gebouwd worden voor mensen met een kleine of normale portemonnee. Dat gebeurt niet als de woningbouw aan de markt wordt overgelaten, wat de VVD alsmaar roept. De markt bouwt alleen voor koopkrachtige vraag en winst.

Daarom willen wij dat de gemeente de regie pakt en voorrang geeft aan woningbouw voor mensen met niet zoveel geld. De andere partijen in de raad durven die keuze niet te maken. Ze verbergen dat achter onduidelijke taal. Neem het voorbeeld van woningbouw op een perceel bij de school in Meijel.

Ons voorstel was dat de gemeente dat perceel tegen gunstige voorwaarden beschikbaar stelt voor de bouw van betaalbare huurwoningen. In plaats van dit voorstel te steunen, kwamen VVD, CDA en Lokaal Peel en Maas met het voorstel op dit perceel “woningen te bouwen die voorzien in de woningbehoefte van doelgroepen uit onze eigen gemeente” en hiervoor in zee te gaan “met de partij wiens voorstel de beste balans oplevert tussen enerzijds de maatschappelijke behoefte op woningbouwgebied en ook de financiële opbrengt voor de gemeente”.

In gewone taal staat hier: op deze plek kunnen voor alle groepen woningen gebouwd worden, als dat maar genoeg geld oplevert voor de gemeente. Je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat dit geen woningen zullen zijn die betaalbaar zijn voor mensen met weinig geld. Als je bij woningbouw niet kiest voor medeburgers met een kleinere beurs, zeg dat dan eerlijk. Het is een keuze waar wij het niet mee eens zijn, maar het is wel duidelijk. Dan weten mensen ook waar ze aan toe zijn. Dat is beter dan het politiek gepraat met meel in de mond.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *