Een boek over bezielde gemeenschappen

Afgelopen week vond een boekpresentatie plaats in het Huis van de Gemeente. Het ging om het boek dat de gemeentelijke strateeg Geert Schmitz schreef als een afscheidscadeau aan de gemeente en de gemeenschappen van Peel en Maas. Het draagt de titel Krijg de geest. Het boek richt zich vooral tot mensen die een rol vervullen bij de overheid. In het woord vooraf formuleert Geert dit als volgt: “Dit boek gaat over de vraag welke mogelijkheden de gemeente Peel en Maas heeft om als overheid een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de zoektocht, de queeste, van gemeenschappen in Peel en Maas naar het goede leven.”

Als progressieve fractie in de gemeenteraad zullen we kennisnemen van dit neosociaal manifest. Wij zijn ervan overtuigd dat het boek ons als raadsleden helpt om het begrip ‘zelfsturing’ uit te diepen en vooral uit te zuiveren. Niet alles wat burgers doen, verdient de naam zelfsturing, althans als je zelfsturing in het teken zet van de zoektocht van gemeenschappen naar het goede leven. Het goede leven voor allen! Een aantal burgers kunnen voor zichzelf een prima initiatief opzetten en de gemeente om steun vragen.

Maar dat is onvoldoende om zo’n initiatief de benaming zelfsturing te geven, zoals Geert Schmitz dat begrip bedoelt. Dan moeten er nog enkele bijkomende voorwaarden zijn vervuld: (1) mensen moeten de bereidheid en het vermogen hebben om gevoelig te zijn voor de stem van de anderen; (2) iedereen moet zijn stem kunnen laten horen en een bijdrage kunnen leveren aan de gezamenlijke vorming van de gemeenschap; en (3) er moet sprake zijn van een dialoog die je eigen inzichten en opvattingen kan veranderen. Kortom, zelfsturing is een open proces dat gericht is op de bezieling van gemeenschappen en op het goede leven van alle mensen in die gemeenschappen. Geert bedankt!

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen
Raadsleden fractie PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *