Een gezond en strijdbaar nieuwjaar!

Het is een goede gewoonte om elkaar bij het begin van het nieuwe jaar een goed, gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen. Dat doen wij dan ook bij deze.

Het wordt geen gemakkelijk jaar. Hopelijk worden we in de loop van het jaar het coronavirus de baas. Daarnaast moeten we in 2021 nog twee immense maatschappelijke vraagstukken aanpakken: de klimaatcrisis en de groeiende ongelijkheid. De nadelige gevolgen van de klimaatcrisis zijn minder direct merkbaar dan de gevolgen van de coronacrisis, maar ze zijn zeker zo ingrijpend. En de gevolgen van de klimaatcrisis zullen de ongelijkheden in de samenleving vergroten.

Als wij in de gemeenteraad aandacht vragen voor deze grote vraagstukken, krijgen we meestal te horen dat dit landelijke vraagstukken zijn waarover we lokaal geen besluiten kunnen nemen. Niets is minder waar. Het gaat om maatschappelijke vraagstukken die inderdaad wereldwijd spelen, maar die om antwoorden vragen die lokaal, dicht bij huis, beginnen. We moeten ons leven anders inrichten. En dat is hartstikke lastig en ingrijpend. Als wij daarover beginnen in de raad en bijvoorbeeld aandacht vragen voor het terugdringen van fijnstof en slechte luchtkwaliteit omdat die onze gezondheid aantasten, slaan bijkans de stoppen door bij een aantal collega-raadsleden, zeker als we daarbij voorstellen te onderzoeken in hoeverre die slechte luchtkwaliteit samenhangt met de uitgebreide agro-industrie in onze gemeente. Dat is een heilig huisje waarover de feiten niet boven tafel mogen komen.

Maar als we grote maatschappelijke vraagstukken aan willen pakken zullen we op de eerste plaats afscheid moeten nemen van onze heilige huisjes. Daarom wensen wij iedereen ook een strijdbaar nieuw jaar: het vergt moed om de tegels te lichten waaronder de adders schuilen die voorname veroorzakers zijn van grote maatschappelijke vraagstukken waarmee we ook op lokaal niveau steeds indringender te maken krijgen.

Wegkijken is geen optie. Een gezond en strijdbaar nieuwjaar!

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *