Een opdrachtfelicitatie voor de nieuwe wethouders

De politieke kaarten zijn geschud. Er is een coalitie en een nieuw college. PvdA/GroenLinks mag de belangrijke rol van oppositie invullen. We zullen ons met positieve scepsis kwijten van deze taak.

Onlangs is in een extra raadsvergadering het proces van coalitievorming en de inhoud van het coalitieakkoord besproken. Daar hebben wij als PvdA/GroenLinks kenbaar gemaakt wat we van beide zaken vinden. Het proces verdient geen schoonheidsprijs en de inhoud van het coalitieakkoord blijft te vaag, terwijl inwoners van Peel en Maas geconfronteerd worden met urgente vraagstukken die om scherpe analyses, heldere visies en concrete acties vragen.

Wij missen die in het coalitieakkoord. De coalitiepartijen zijn echter uiterst tevreden met dit akkoord en ze nodigen de raad, inclusief de oppositie, uit het akkoord mee uit te werken en te realiseren. Geconfronteerd met deze politieke situatie, gaan we op positief-kritische wijze in op deze uitnodiging. Bij de installatievergadering hebben wij de voordracht van de vier wethouderkandidaten gesteund. Wij hebben hun veel wijsheid, daadkracht en lef toegewenst en we hebben toegezegd dat wij hun in voorkomende gevallen een helpende hand toe zullen steken, soms in de vorm van een adhesiebetuiging, soms in de vorm van een pittig debat of indringende vragen en soms in de vorm van een correctie-voorstel.

Wij hebben de nieuwe wethouders een felicitatieroos aangeboden. Deze ging wel vergezeld van een opdracht voor iedere wethouder om de komende maanden een daadkrachtige start te maken met concrete maatregelen om energiearmoede tegen te gaan (Erik Nijssen), om de agrarische ondernemingen meer in balans te brengen met natuurwaarden en met de gezondheid van ons allen (Rob Wanten), om te zorgen dat de dorpsvoorziening hulp bij het huishouden vrijgesteld wordt van btw (Anget Mestrom) en om snel een stevig onderbouwde gemeentelijke monumentenlijst te presenteren (Machteld Beukema).

En omdat het nodig is, helpen we hierbij graag een handje.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *