Eindelijk steun voor armoedebestrijding en natuurherstel

PvdA/GroenLinks stelt al heel lang voor om de groeiende armoede te bestrijden en werk te maken van natuurherstel. Tot nu toe kregen we weinig bijval. Vorige week werd ons voorstel over herstel van biodiversiteit aangenomen en het college kondigde aan begin december te komen met een aanvullende regeling om armoede te bestrijden.

Onder het motto ‘de aanhouder wint’ dienden wij voor de derde keer het voorstel in om de norm voor de energietoeslag dit jaar nog te verhogen van 120% naar 150% van het minimum. Daarbij gaven wij aan alleen de daadwerkelijke meerkosten van energie sinds januari 2022 te vergoeden tot maximaal 1300 euro. College en raad kwamen ons eindelijk tegemoet. Ze beloven zelfs meer! Lokaal Peel en Maas en college vonden de norm van 150% te laag en ook het bedrag van 1300 euro zou meer mogen zijn.

Het college presenteert op 6 december zijn regeling aan de raad. Ons voorstel is dat er ook voor de groep 120-150% geen vermogenstoets plaatsvindt en dat de regeling ook al geldt voor dit jaar. We vrezen dat de regeling waarmee het college komt pas geldt voor 2023 en dat eventueel vermogen moet worden verrekend. Daarmee krijgen veel mensen niet de steun die ze op dit moment al nodig hebben.

We houden de vinger aan de pols. Bij biodiversiteit ging het nog beter. Biodiversiteit is van levensbelang, omdat een grote verscheidenheid aan levende organismen zorgt voor schone lucht, fris water, goede bodemkwaliteit en gewasbestuiving.

Helaas is het ook hier slecht gesteld met de biodiversiteit. Daarom heeft PvdA/GroenLinks voorgesteld om bestaande en nieuwe verbeterinitiatieven op elkaar af te stemmen, te versterken en te faciliteren. De meerderheid van de raad steunde dit voorstel. Daarmee krijgt het college opdracht om uiterlijk 1 juli 2023 een concreet plan te presenteren om de biodiversiteit te versterken, niet hapsnap, maar in samenhang. Eindelijk!

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *