Er valt wel degelijk iets te kiezen als het om zorg gaat

Als het over zorg gaat, is er ogenschijnlijk weinig verschil tussen de partijen in Peel en Maas. Maar die verschillen zijn er wel degelijk. De nieuwe aanpak van hulp bij het huishouden maakt dat duidelijk.

In tien dorpen wordt hulp bij het huishouden geregeld door inwoners. Tot ieders tevredenheid: hulp wordt snel geregeld, zonder bureaucratisch gedoe en als er nog andere hulp nodig is, wordt die ook georganiseerd. PvdA/GroenLinks ondersteunt deze aanpak. De tegenstand komt vreemd genoeg van de partij die altijd voor eigen initiatief pleit: de VVD. Die partij is tegen het initiatief van de dorpen.

Verder vindt de VVD dat iedereen evenveel voor deze hulp moet blijven betalen. Voorheen betaalde iemand met een goed inkomen meer voor deze hulp dan iemand met een smalle portemonnee. Tegen de zin van gemeenten heeft het Rijk bepaald dat iedereen slechts 19 euro per maand moet betalen, ongeacht hoeveel uren hulp iemand krijgt. Mensen die makkelijk 14 euro per uur kunnen betalen, betalen nu slechts 1,50 per uur hulp. De rest moet de gemeenschap betalen. De VVD vindt dat wenselijk; wij vinden dat onnodig en asociaal.

Dan de marktwerking. De huidige regelgeving houdt die in stand. Dat belemmert burgerinitiatieven. Dat moet anders. De markt werkt niet in de zorg. We moeten af van het denken over zorg in termen van producten. Zorg is geen handelswaar. Daar gelden andere regels voor dan voor producten waar geld mee verdiend moet worden. De VVD ziet dat niet in en blijft de markt aanprijzen als oplossing voor alle problemen, ook de problemen die juist ontstaan zijn vanwege de werking van de markt. Daar denken wij anders over. Dat andere denken werkt door in een ander beleid ten aanzien van hulp en zorg.

Er valt wel degelijk iets te kiezen op 16 maart.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *