Extra geld voor minima

Raf Janssen, wethouder voor PvdA/GroenLinks in het college van de gemeente Peel en Maas, komt wekelijks veel mensen en omstandigheden tegen. Per week pikt hij er een uit om er, terugblikkend, even bij stil te staan.

De laatste weken vind ik iedere dag wel een of twee brieven van gemeenten uit heel het land: Haarlemmermeer, Onderbanken, Den Helder, Tholen, Nieuwkoop, Leeuwarden, Rheden, Voerendaal, Apeldoorn, Amsterdam, Horst aan de Maas, Eindhoven, Tytsjerksteradiel, etc. etc. Deze en andere gemeenten reageren daarmee op een brief die wij hen gestuurd hebben vanuit de Sociale Alliantie. Dit is een landelijk netwerk van 60 landelijke en provinciale organisaties die hun krachten gebundeld hebben wat betreft de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. De vakbeweging (FNV en CNV) maakt er deel van uit, naast de Raad van Kerken, de Gehandicaptenraad, Humanitas en de Arme Kant van Nederland en nog tal van organisaties. De Sociale Alliantie is opgericht in 2000 en vanaf de oprichting ben ik secretaris van dit landelijke netwerk. Ik doe dit werk als vrijwilliger. Het vergt best veel tijd en inspanning, maar het levert mij ook veel op. Ik blijf nauw betrokken bij landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen wat betreft de strijd tegen armoede. Ieder jaar hebben we een of twee keer overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken over actuele zaken. Daarnaast organiseren wij jaarlijks vijf regionale bijeenkomsten met anti-armoedegroepen uit heel het land. Daardoor ben ik goed op de hoogte van wat er speelt. En we zijn in staat om landelijk en lokaal signalen af te geven. Zo hebben we eind september aan alle gemeenteraden van Nederland een brief geschreven over extra geld dat staatssecretaris Jetta Klijnsma beschikbaar heeft gesteld om de groeiende armoede te bestrijden of beter gezegd te verzachten, want zo veel geld is het ook weer niet. Het gaat om 20 miljoen euro. Dit geld wordt beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Elke gemeente ontvangt daar haar deel van. De staatssecretaris geeft het voor armoedebestrijding, maar uiteindelijk is iedere gemeente vrij dit geld naar eigen inzicht aan te wenden. De gemeenteraad moet daarover beslissen. De vraag is of iedere gemeenteraad daar weet van heeft. Daarom hebben wij vanuit de Sociale Alliantie een brief geschreven naar de raden van alle gemeenten met het verzoek dat extra geld te oormerken voor armoedebestrijding en met name voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Als secretaris van de Sociale Alliantie krijg ik nu brieven van gemeenten die melden dat ze de brief van de Sociale Alliantie ontvangen hebben en dat die aan de orde komt in de komende raadsvergadering. Van de gemeente Peel en Maas heb ik overigens nog geen brief ontvangen. Maar dat is ook niet nodig. De gemeenteraad van Peel en Maas heeft intussen al een motie aangenomen met de opdracht aan het college om het extra geld te besteden aan de bestrijding van armoede onder kinderen. Als verantwoordelijk portefeuillehouder ga ik snel en zorgvuldig uitvoering geven aan deze motie. Voor 15 december moet het college de raad laten weten wat er gebeurd is met het extra geld. We zullen er geen gras over laten groeien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *