Extra opvang asielzoekers in Peel en Maas

 

Betreft: vragen conform Art. 38

Extra opvang asielzoekers in Peel en Maas

‘Plat gezegd heb ik stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden nodig. En ik vraag aan burgers om te accepteren dat er een opvangplaats in de buurt komt.’  Staatsecr. Dijkhoff onlangs in de Volkskrant.

Geacht college,

Naar aanleiding van de problematiek rond de grote instroom van asielzoekers uit allerlei brandhaarden in de wereld, heeft staatssecretaris Dijkhoff de gemeenten opgeroepen een meer pro-actieve rol aan te nemen, om deze groep vluchtelingen in de gemeenten op te vangen.

Hierover heeft de fractie  Partij van de Arbeid/GroenLinks de volgende vragen:

  1. Hoeveel asielzoekers, statushouders en (nog) niet-statushouders,  huisvest de gemeente Peel en Maas op dit moment?
  2. In de pers zijn berichten verschenen dat de gemeente Peel en Maas de door het Rijk opgelegde taakstelling voor de opvang van statushouders in 2015 niet haalt. Klopt dit bericht? Wat is de te verwachten taakstelling voor 2016? Welke maatregelen worden genomen om deze taakstellingen wel te halen?
  3. Kan het college op korte termijn aan de raad een overzicht geven van de maatregelen die naast huisvesting op diverse andere beleidsterreinen genomen moeten worden om vluchtelingen een goede opvang en een passend toekomstperspectief te bieden?
  4. Wat heeft het college tot nu gedaan om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar opvangplaatsen voor nieuwe instroom en het huisvesten van statushouders in de kernen?
  5. Welk ter beschikking staand gemeentelijk vastgoed zou ingezet kunnen worden voor de huisvesting van asielzoekers?
  6. Welke creatieve mogelijkheden ziet het college om extra opvang en huisvesting van asielzoekers te realiseren?
  7. Heeft het college al aan zowel de boven genoemde staatssecretaris, als het COA laten weten dat een extra instroom aan vluchtelingen, boven de geldende inspanningsverplichting in Peel en Maas, welkom is?

Met vriendelijke groet,  

Annigje Primowees, Partij van de Arbeid/GroenLinks,

5 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *