Extra opvang asielzoekers in Peel en Maas

 

Betreft: vragen conform Art. 38

Extra opvang asielzoekers in Peel en Maas

‘Plat gezegd heb ik stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden nodig. En ik vraag aan burgers om te accepteren dat er een opvangplaats in de buurt komt.’  Staatsecr. Dijkhoff onlangs in de Volkskrant.

Geacht college,

Naar aanleiding van de problematiek rond de grote instroom van asielzoekers uit allerlei brandhaarden in de wereld, heeft staatssecretaris Dijkhoff de gemeenten opgeroepen een meer pro-actieve rol aan te nemen, om deze groep vluchtelingen in de gemeenten op te vangen.

Hierover heeft de fractie  Partij van de Arbeid/GroenLinks de volgende vragen:

 1. Hoeveel asielzoekers, statushouders en (nog) niet-statushouders,  huisvest de gemeente Peel en Maas op dit moment?
 2. In de pers zijn berichten verschenen dat de gemeente Peel en Maas de door het Rijk opgelegde taakstelling voor de opvang van statushouders in 2015 niet haalt. Klopt dit bericht? Wat is de te verwachten taakstelling voor 2016? Welke maatregelen worden genomen om deze taakstellingen wel te halen?
 3. Kan het college op korte termijn aan de raad een overzicht geven van de maatregelen die naast huisvesting op diverse andere beleidsterreinen genomen moeten worden om vluchtelingen een goede opvang en een passend toekomstperspectief te bieden?
 4. Wat heeft het college tot nu gedaan om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar opvangplaatsen voor nieuwe instroom en het huisvesten van statushouders in de kernen?
 5. Welk ter beschikking staand gemeentelijk vastgoed zou ingezet kunnen worden voor de huisvesting van asielzoekers?
 6. Welke creatieve mogelijkheden ziet het college om extra opvang en huisvesting van asielzoekers te realiseren?
 7. Heeft het college al aan zowel de boven genoemde staatssecretaris, als het COA laten weten dat een extra instroom aan vluchtelingen, boven de geldende inspanningsverplichting in Peel en Maas, welkom is?

Met vriendelijke groet,  

Annigje Primowees, Partij van de Arbeid/GroenLinks,

5 reacties op “Extra opvang asielzoekers in Peel en Maas”

 1. Annemarie Koch schreef:

  Helaas niets van de gemeente Peel en Maas te vinden op internet. Misschien niet goed genoeg gegoocheld?
  Gelukkig wel een initiatief van jullie.
  Wat is de huidige stand van zaken want de boven genoemde info is van 3 september?

  Graag een reactie van jullie?

  Met vriendelijke en zorgzame groet,

  Annemarie en Wil Koch

 2. Annigje Primowees schreef:

  Dag Annemarie en Wil,

  Fijn dat jullie onze zorg kracht bij zetten via deze reactie! intussen spreekt de gemeenteraad nav onze vragen volgende week over extra woningen voor statushoudende asielzoekers. Je moet dan denken aan verbouwde locaties die al van de gemeente zijn en nieuwe pre-fab woningen, verspreid over de kernen. Ik hoop daar het beste van: ook het college is ervan overtuigd, dat dit absoluut noodzakelijk is.
  Daarnaast zijn we aan het kijken naar opvangplaatsen voor acute opvang.
  Ik heb al voorgesteld om het tijdelijke gemeentehuis op het Wilhelminaplein daarvoor te bestemmen: dat is per 1 okt vrij, is een prima gebouw en staat midden in de kern en is van ons.

  We zijn er dus druk mee bezig en als u initiatieven, ideeën of locaties kunt inbrengen: graag!

  Met vriendelijke groet,
  Annigje Primowees
  Fractievz PvdA/GroenLinks

 3. Theo schreef:

  Fijn dat het betalende volk ook nog iets gevraagd wordt. Ondertussen zijn er wachtlijsten van 10+ jaar voor een betaalbare huurwoning in de gemeente, maar de zieligerds mogen weer voor. Laat me raden, we schroeven de WOZ gewoon wel weer wat op om de kosten te compenseren?
  Om van te kotsen hoe we ons eigen volk verneuken hier.
  Nee ik ben geen neonazi of racistisch whatsoever, maar ons Nederland is gewoon VOL. Enige reden waarom ze hier komen is omdat ze weten dat ze gepamperd worden. (Bed Bad Brood, Miele wasmachine)
  Geloof maar niet dat het andersom zou gebeuren. Denk daar maar eens over na. Wij zijn in hun ogen alleen maar ongelovige honden die stom genoeg zijn het paard van Troje naar binnen te halen.

 4. Annigje Primowees schreef:

  Beste Theo,

  Natuurlijk doen we ook ons best voor de mensen die nu nog wachten op een huurwoning. De corporatie bouwt ze nauwelijks, helaas. Daarom heeft PvdA/GroenLinks in juli van dit jaar een motie ingediend, waarin we het college opdragen om de regie te nemen en zelf investeerders te zoeken en op een creatieve manier al dan niet tijdelijke, goede sociale huurwoningen te gaan realiseren. Die motie is door de hele raad ondersteund en men gaat er mee aan de slag.
  Die woningen zijn nodig voor zowel mensen die hier al langer wonen, als voor mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en hier dus kómen wonen. Elke gemeente is verplicht een bepaald aantal te huisvesten. En daar is volgens ons ook niks mis mee.
  Ook wij vinden, dat er voor mensen met een smalle beurs voldoende fatsoenlijke woningen beschikbaar moeten zijn; in die zin zijn we het dus helemaal eens!

  Met vriendelijke groet,
  Annigje Primowees

 5. peters schreef:

  Opvang is goed maar het gebruik van vrijwilligers niet !
  De Berkct is een commercieel bedrijf en voor noodopvang krijgen ze goed betaald van het COA.
  De burgemeester moet ook de garantie geven dat er geen misdadigers, oorlogsmisdadigers, en mensenhandel aren bij de groep zijn.
  Het gebruik van deze locatie is de verantwoordelijkheid van het COA, en B&W peel en maas en niet van de burgers van deze gemeenten.
  Ook ga ik er van uit dat de Burgemeester de vluchtelingen aanspreekt op gelijken behandeling van man en vrouw.
  en respect hebben voor onze cultuur !Dit zijn voor mij de randvoorwaarden voor het toelaten van vluchtelingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *