Gemeente mag niet minder betalen dan 14 euro per uur

Het minimumloon is te laag. PvdA/GroenLinks ondersteunt acties om het wettelijk minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. Onze motie daarover is aangenomen. In de CAO voor de ambtenaren is inmiddels het minimumloon vastgelegd op die 14 euro. PvdA/GroenLinks wil dat de raad het college opdraagt om ook bij opdrachten aan derden minimaal 14 euro per uur te betalen.

Het minimumloon is achtergebleven bij de algemene welvaartsontwikkeling. Het bedraagt momenteel 10,48 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Op initiatief van PvdA/GroenLinks heeft de gemeenteraad laten weten aan parlement en kabinet dat het minimumloon opgetrokken moet worden naar 14 euro per uur en dat de koppeling met de AOW in stand moet blijven.

Alle partijen waren het daar mee eens, behalve de VVD, die vindt 14 euro per uur te veel. Inmiddels hebben de vakbonden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesproken dat het minimumloon in de nieuwe CAO per 1 januari 2022 stijgt naar 14 euro.

Dat betekent dat iedere gemeenteambtenaar minstens 14 euro per uur moet verdienen. Wat voor gemeenteambtenaren geldt, moet ook gaan gelden voor alle mensen die in opdracht van de gemeente werken. Daarom hebben wij een vervolgmotie ingediend waarin we voorstellen dat de raad het college opdracht geeft om bij het aanbesteden van werkzaamheden vanuit de gemeente als eis te stellen dat werkers minimaal 14 euro per uur betaald krijgen. En bij lopende contracten moet het college in gesprek gaan om te overleggen hoe de beloning opgeschaald kan worden naar minimaal 14 euro per uur. Alle partijen die met ons gepleit hebben voor een verhoging van het minimumloon, kunnen nu ervoor zorgen dat we als gemeente in ieder geval geen enkele werker minder betalen dan die 14 euro per uur.

Goed voorbeeld doet goed volgen!

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *