Gemeente moet zorgen voor betaalbare huurwoningen

Veel inwoners van Peel en Maas moeten steeds langer wachten op een huurwoning. Dat geldt voor alle leeftijden, maar zeker voor jongeren. Daarom vindt PvdA/GroenLinks dat er veel meer goede en betaalbare huurwoningen moeten komen.

Piushof in Panningen is een goed voorbeeld. Daar zijn 46 levensbestendige energiezuinige woningen gebouwd. De omgeving is mooi aangekleed. De huur blijft beneden de huurtoeslaggrens van 752 euro per maand. Voorheen lagen hier 72 huurwoningen.

Elders in Panningen moeten nog minstens 26 betaalbare huurwoningen gebouwd worden om een gelijk aantal terug te krijgen. Dat gaat ook gebeuren. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De plek waar deze woningen gepland zijn, is het terrein van de voormalige VMBO-school aan de Raadhuisstraat. De inzet is om hier 36 betaalbare energiezuinige huurwoningen en huurappartementen te bouwen.

Als deze plannen gerealiseerd worden, komen in Panningen zelfs tien huurwoningen meer terug dan in Piushof zijn afgebroken. Maar tien woningen meer is naar ons idee bij lange na niet genoeg om te voldoen aan de groeiende vraag naar betaalbare huurwoningen. Alleen al in Panningen zouden daar nog minimaal enkele tientallen huurwoningen aan toegevoegd moeten worden. Liefst nog in 2021 of anders in ieder geval voor de zomer van 2022.

De gemeente kan een stevige bijdrage leveren aan het realiseren van deze woningen door de benodigde grond hiervoor beschikbaar te stellen via een constructie dat de bouw van deze woningen beneden de huurtoeslaggrens kan blijven. Dat kan bij voorbeeld via erfpacht tegen een minimale jaarlijkse vergoeding.

Aan de Raadhuisstraat in Panningen liggen nog twee kavels die eigendom zijn van de gemeente en die uitstekend geschikt zijn voor de bouw van huurwoningen, namelijk het terrein van het voormalige postkantoor en het terrein van de voormalige basisschool Panningen-Zuid. PvdA/GroenLinks zal binnenkort aan de gemeenteraad voorstellen deze twee percelen beschikbaar te stellen voor sociale woningbouw.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *