Gemeentebestuur moet burgers goed informeren

Burgers moeten weten welke besluiten het college neemt en wat dat voor hen betekent. Dat geldt zeker bij veranderingen in een beleid dat al jaren geldt en waaraan bewoners gewend zijn. Een voorbeeld hiervan is het afvalbeleid. PvdA/GroenLinks had dit graag gehouden zoals het was, want het was goed en iedereen was er tevreden over. Dat had gekund als we van iedereen een ietsjes hogere bijdrage hadden gevraagd, want de tekorten van het ophalen worden anders te groot. Zo’n extra verhoging van 1 of 2 euro per maand kan, zonder mensen met een minimaal inkomen daarmee in de problemen te brengen, want die kunnen vrijstelling krijgen van de afvalstoffenheffing.

Maar nee, VVD, CDA en Lokaal Peel en Maas hebben voor een ander systeem gekozen: betalen voor snoeiafval, 10 euro matrassenbelasting en drie wintermaanden het gft-afval niet iedere week maar slechts 1 x per 14 dagen ophalen.

Dat laatste brengt mensen die een kleine gft-emmer hebben, in de problemen. Dat zijn met name mensen die in appartementen of flats wonen. De eerste week is de kleine emmer vaak al vol. Waar moet je in de tweede week dan met het gft-afval naar toe? Wij hebben dat probleem in de gemeenteraad aangekaart en wethouder Sanders heeft beloofd voor een oplossing te zorgen: bij flats en appartementen zouden extra groene containers geplaatst worden.

Wij gingen ervan uit dat mensen met een kleine gft-emmer tijdig en goed geïnformeerd zouden worden over deze regeling. Maar dat is niet gebeurd. Daar hebben we de wethouder over aangesproken en weinig dapper verwijst die naar een ambtenaar om ons mee te delen dat mensen in feite niet actief geïnformeerd worden.

Hoe moeten die er dan achter komen dat er een extra container geplaatst kan worden? Gevaar is dat gft-afval in de zwarte afvalzak verdwijnt. Wethouder, informeer mensen!

Bekijk hier onze brief die we het College stuurden.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *