Gevolgen coronacrisis voor ZZP-ers en flexwerkers

De gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt worden steeds zichtbaarder: ondanks de maatregelen van de regering loopt de werkloosheid hard op. Dit patroon zien we helaas ook terug in de gemeente Peel en Maas. Met name mensen met een flexibel contract en ZZP-ers zijn massaal de dupe en verliezen als eerste hun werk. Daarnaast heeft de regering het onzalige voornemen om, bij de tweede tranche aan stimuleringsmaatregelen, de boete voor het ontslaan van medewerkers achterwege te laten. Dat pakt desastreus uit voor veel werknemers. Terecht dat de vakbonden stevig stelling nemen tegen dit voornemen.

De coronacrisis leert ons dat we de arbeidsmarkt helemaal anders moeten gaan organiseren: flexibele werknemers dienen alleen nog maar te worden ingezet voor “piek en ziek” en zogenaamde schijnzelfstandigen dienen weer in dienst te worden genomen door werkgevers. En dit alles mag, zoals de huidige regering wil, niet ten koste te gaan van de huidige rechten van werknemers.
Onze gemeente kan hierbij het goede voorbeeld geven door zelf medewerkers in vaste dienst te nemen en de flexibele schil tot het absolute minimum te beperken. En daarnaast door zaken te doen met bedrijven die hun werknemers in vaste dienst nemen en houden.

Met andere woorden: ook op de arbeidsmarkt moet het, wat PvdA/GroenLinks betreft, Beter Anders: we moeten met z’n allen zaken anders organiseren, opdat we goed en mogelijk zelfs sterker uit de crisis komen en opdat niet alleen de upper ten, maar iedereen het beter krijgt.

Intussen moeten we op korte termijn ook als gemeente werknemers, zelfstandigen, bedrijven en organisaties die het moeilijk hebben, metterdaad helpen. Als lokale aanvulling moet uit een gemeentelijk corona-noodfonds geld beschikbaar worden gesteld om op korte termijn de ergste pijn te lenigen en op langere termijn een beleid in gang te zetten dat alle inwoners van onze gemeente bestaanszekerheid garandeert.

Fred Peeters, steunraadslid fractie PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *