Graag ruimhartige uitvoering van regeling energietoeslag

Het Rijk verhoogt het budget waarmee gemeenten huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag kunnen verstrekken van 800 euro met 175 miljoen tot 854 miljoen euro. PvdA/GroenLinks Peel en Maas vindt dat de gemeente deze regeling ruimhartig moet uitvoeren, want veel huishoudens zitten in financiële nood en onze gemeente zit goed bij kas.

PvdA/GroenLinks heeft voorgesteld de grens voor het toekennen van de energietoeslag te stellen op 130% van het minimum. Lokaal Peel en Maas, CDA, VVD en D’66 hebben dat afgewezen. De grens blijft 120%. Jammer. Nu de toekenningsgrens niet omhooggaat, dringt PvdA/GroenLinks aan op een ruimhartige uitvoering. Dan kunnen toch meer huishoudens de energietoeslag krijgen. Bijvoorbeeld huishoudens met een klein pensioentje die veel ziektekosten hebben en huishoudens die in de schuldsanering zitten.

De eerste groep huishoudens zou recht hebben op de energietoeslag als het fiscaal verzamelinkomen wordt genomen om vast te stellen of voldaan wordt aan de 120%-grens. Dan worden namelijk hoge ziektekosten of andere onvermijdbare lasten in mindering gebracht op het inkomen alvorens de 120%-toets wordt toegepast. Een aantal organisaties, waaronder ouderenbonden en vakbeweging, helpt huishoudens met het invullen van hun inkomstenbelasting. Zij hebben contact met die huishoudens.

Als de gemeente de regeling ruimhartig uitvoert, zouden deze organisaties betreffende huishoudens kunnen adviseren een aanvraag voor energiecompensatie in te dienen. Verder staat het de gemeente vrij om de energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens, die vanwege problematische schulden en deelname aan een schuldhulptraject weinig te besteden hebben; in de regel slechts het ‘vrij te laten bedrag’ van circa 95% van de bijstandsnorm.

Daarnaast zijn er huishoudens met een onvolledige AOW omdat ze minder dan 50 jaar woonachtig zijn geweest in Nederland. De gemeente kan contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank waar deze huishoudens bekend zijn en ze via deze weg ook ambtshalve de toeslag toekennen.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *