Graag wat meer openheid!

Open brief aan de nieuwe coalitie
Op 21 maart 2018 waren gemeenteraadsverkiezingen. Op 19 april 2018 maakten jullie bekend dat CDA (10 zetels), Lokaal Peel&Maas (8 zetels) en VVD (5 zetels) samen een nieuwe coalitie gingen vormen en werd alvast verteld dat CDA 2 wethouders levert en de andere twee partijen ieder 1. De namen van de nieuwe wethouders werden wel genoemd, maar de portefeuilleverdeling nog niet. En ook het coalitieakkoord werd nog niet bekend gemaakt. Gemeld werd dat dit op 15 mei zou gebeuren. Desgevraagd werd door Wim Hermans namens de nieuwe coalitie toegezegd dat het coalitieprogramma enkele dagen voor 15 mei beschikbaar zou worden gesteld. Op 2 mei bereikte ons het bericht dat dit niet gaat gebeuren. Nog voordat de nieuwe coalitie door een raadsbesluit is bekrachtigd, wordt de eerste belofte al niet ingelost! Dat is niet bevorderlijk voor het winnen van vertrouwen. Namens de coalitiepartijen deelt Wim Hermans mee dat de ambitie van de nieuwe coalitie en de manier waarop zij deze vorm wil geven verwoord is in het coalitieakkoord. Het akkoord is er kennelijk, maar het wordt pas over 14 dagen (op 15 mei) gepresenteerd aan de raad en die kan er pas over 4 weken in een openbare raadsvergadering iets van vinden, nl. op 29 mei. En dan staat in het bericht een passage die ons heel bevreemdt. Citaat: “Allen hebben dan voldoende tijd om dit akkoord door te nemen. De nieuwe coalitie vindt het erg belangrijk om met de gehele gemeenteraad bij te dragen aan het goede leven in Peel en Maas.” Wie bedoelen jullie met ‘allen’? De coalitie heeft 23 van de 27 zetels. Wij nemen aan dat het coalitieakkoord in ieder geval met de eigen fracties besproken is. Als jullie de passage ‘met de gehele gemeenteraad’ werkelijk menen, was het netjes geweest de 4 raadsleden die niet in de coalitie zitten te vragen om hun kernpunten. Verder zien wij niet in waarom we het coalitie-akkoord dat nu al af is, niet enkele dagen voor 15 mei toegestuurd kunnen krijgen, zoals ook door Wim Hermans nadrukkelijk en in het openbaar is beloofd. Op 15 mei staan wij voor de keuze al dan niet een stem uit te brengen voor de benoeming van de nieuwe wethouders. Wij waren van plan een positieve stem uit te brengen. Maar als we ons van tevoren niet enigszins kunnen oriënteren op de koers van het nieuwe college wordt dat lastig. Waarom dat uitstel en dat getalm? Waarom het akkoord niet openbaar gemaakt? Het feit dat de achterban van Lokaal Peel en Maas het coalitie-akkoord nog moet bespreken op 11 mei – althans dat is ons ter ore gekomen – kan de reden niet zijn, want wat daar nog ingebracht wordt doet er kennelijk niet meer toe, aangezien jullie nu al melden dat het akkoord er al is en dat het op 15 mei gepresenteerd wordt. Graag wat meer openheid.

Met vriendelijke groet
Fractie PvdA/GroenLinks
Annigje Primowees
Frits Berben
Raf Janssen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *