Grote woorden, maar kleine daden

De nieuwe coalitie van Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 heeft haar coalitieakkoord gepresenteerd. De titel luidt: Met lef en vertrouwen verder bouwen. Er wordt een droomhuis beloofd, maar wat ontbreekt zijn de bestektekeningen met de concrete werkzaamheden die moeten worden verricht.

Het coalitieakkoord bevat grote woorden over het goede leven in Peel en Maas: goed onderwijs, gezonde leefomgeving, goede huisvesting, duurzaam ondernemersklimaat, zorgvuldige zorg, ruimte om te leven en te beleven. Klinkt mooi. Maar tussen droom en daad staan veel wetten en praktische bezwaren, aldus dichter Willem Elsschot. Partijen met lef onderkennen deze spanning en geven concreet aan hoe belemmeringen en praktische bezwaren opgeruimd kunnen worden.

De grote uitdagingen van de komende jaren, ook voor de lokale politiek, zijn: klimaatverandering, sociale ongelijkheid en bestaansonzekerheid. Het akkoord bevat geen schets van de spanningen die deze hoofduitdagingen teweegbrengen en die het geschetste droomhuis wreed kunnen verstoren. Wat het akkoord presenteert over wonen, over gemeenschappen, over opgroeien, over sociaal domein en over duurzaamheid is staand beleid.

Daar zit geen greintje vernieuwing bij. Het is inderdaad verder doorgaan om met de toverformule ‘maatwerk’ voorrang te geven aan de belangen van de agro-industrie boven het belang dat wij allen hebben bij het kunnen blijven inademen van schone lucht.

Kennelijk heeft het CDA de coalitieonderhandelingen gewonnen, hoewel het de verkiezingen heeft verloren. Gevraagd naar het lef waarop de coalitie zich laat voorstaan, moest de onderhandelaar van Lokaal Peel en Maas leentjebuur spelen bij de dorpsinitiatieven en PvdA/GroenLinks die aan de wieg stonden van de nieuwe aanpak van hulp bij het huishouden.

Wat betreft het opkomen voor mensen met een kleine portemonnee heeft de coalitie al in de eerste raadsvergadering laten zien dat durf en daadkracht ontbreken: de energiecompensatie wordt magertjes ingevuld en mensen moeten meer gaan betalen voor aangepast vervoer. De woorden zijn groot; de daden vooralsnog klein.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *