Heilige huisjes blokkeren open gedachtewisseling

Er zit verandering in de lucht. Voorheen vond menige politieke partij de overheid veel te groot en de verzorgingsstaat doorgeschoten. In de verkiezingsprogramma’s van diezelfde partijen wordt nu een andere toon aangeslagen: de markt is doorgeschoten en een sterke overheid is nodig om als marktmeester het spel eerlijk en sociaal te houden. Transitie is het toverwoord.

Op tal van terreinen moet een transitie plaatsvinden. Zo ook op het terrein van de energie en de vee-industrie.

Transitie. Dit woord duikt ook op in gemeentelijke beleidsnota’s. Zo lang het gaat om algemeenheden over transitie, wil iedereen wel meepraten. Maar zodra PvdA/GroenLinks voorstelt om van gedachten te wisselen over daadwerkelijke veranderingen, wordt de deur dichtgegooid en verstomt het debat.

Vrijblijvend praten over energietransitie mag. Maar de discussie valt stil als we de vraag stellen hoeveel energie we niet nodig hebben en die dus ook niet duurzaam hoeft worden opgewekt, als we kritisch kijken naar alle producten die geproduceerd en geconsumeerd worden. Zijn al die spullen wel nodig voor ons aller welzijn en geluk? Die vraag mag niet gesteld worden. Dan is de markt weer heilig.

Dezelfde dogma-beklemming doet zich gelden als het gaat over transitie in de agro. Kan de veestapel niet kleiner? Is het efficiënt om voor de productie van vlees van heinde en verre voedingsstoffen naar Nederland te halen? Kan landbouw en veeteelt kleinschaliger worden georganiseerd? Hoe kunnen agrariërs een eerlijke prijs krijgen voor een eerlijker productie? Bij een aantal partijen in onze raad gaan de gordijnen dicht bij dergelijke vragen. Toch zal de werkelijkheid ons dwingen deze vragen onder ogen te zien, want de noodzakelijke transities begint met veranderingen dicht bij huis.

Wij hebben in de raad voorgesteld alle beleidsterreinen tegen het licht te houden. Dat gaat dit jaar gebeuren. We hopen dat het een debat kan zijn zonder heilige huisjes.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *