Helemaal geen inspraak over vestigingsplek van de Aldi?

Het college nodigt mensen uit om mee te denken over de herinrichting van een deel van het centrum van Panningen. De voorgestelde locatie voor de vestiging van een Aldi-supermarkt wordt daar niet bij betrokken. Dat lijkt ons de misser van het jaar. Is het college bang dat veel mensen, net als wij, die vestigingsplek resoluut afwijzen?

In het centrum van Panningen wordt het gebied rond het Raadhuisplein opnieuw ingericht. Het college was van plan hiervoor woningen af te breken. De gemeenteraad heeft daar een stokje voor gestoken en besloten dat de herinrichting moet gebeuren zonder woningen te slopen. PvdA/GroenLinks was vanaf het begin tegen deze sloop van woningen. Verkeersstromen kunnen slimmer geregeld worden in dit gebied en daarmee kunnen veel knelpunten worden opgelost.

Raad en College hebben ons idee uiteindelijk overgenomen. Er worden nu enkele verkeersproeven uitgevoerd voordat een voorlopig ontwerp voor de herinrichting wordt uitgevoerd. En iedereen kan meedenken over de inrichting van het gebied. Dat is prima. Maar het meedenken heeft geen betrekking op plannen die grote consequenties hebben voor de verkeerssituatie in dit gebied. Die plannen betreffen de voorgenomen vestiging van een grote Aldi-supermarkt in de directe nabijheid van het kruispunt Raadhuisstraat/Patersstraat. Hiervoor wil men ook weer een aantal woningen slopen. Dat vinden wij ongepast in een tijd waarin er een nijpend gebrek is aan woningen.

De vestiging van een supermarkt zal heel veel extra verkeer aantrekken en de situatie op genoemd kruispunt, die nu al problematisch is, zal nog verder verslechteren. Wij vinden de gedachte locatie voor de Aldi geen goede plek. De gemeenteraad moet nog zijn goedkeuring geven voor deze vestiging. Het zou goed zijn als de raad vooraf kennis kan nemen van de meningen die hierover leven bij de inwoners.

Wij zijn ervan overtuigd dat een grote meerderheid die vestigingsplek, net als wij, geen goed idee vindt.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *