herstel biodiversiteit in onze gemeente

De raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen
Onderwerp: herstel biodiversiteit in onze gemeente

De Raad, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat,

– de biodiversiteit in Nederland en dus ook in Peel en Maas, steeds verder wordt aangetast;

– natuurorganisaties hier inmiddels de noodklok over hebben geluid;

– dit zich uit in een forse afname van o.a. het insectenbestand;

– deze aantasting mede wordt veroorzaakt door een natuuronvriendelijke economische bedrijfsvoering en het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen;

– dit negatieve gevolgen heeft voor de bestuiving van planten en de voedselvoorziening van mens en dier,

draagt het college op

om in samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven in de gemeente Peel en Maas, binnen 5 maanden een actieplan op te stellen met daarin concrete maatregelen om de biodiversiteit sterk te verbeteren en dit plan voor te leggen aan de gemeenteraad.

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *