Het college vindt zichzelf geweldig. Is dat terecht?

Op 16 november wordt de begroting voor 2022 besproken in de gemeenteraad. Het is de laatste begroting die door dit college is opgesteld. De aanbiedingsbrief opent met een juichmededeling: “Peel en Maas blijft groeien.” Deze trompetzin heeft niet alleen betrekking op de constatering dat het aantal inwoners stijgt. “Dit jaar passeren we de grens van 44.000 inwoners,” meldt het college met onverholen trots. Maar dat is niet alles.

De lofzang op groei slaat op de gehele ontwikkeling van de gemeente, waarbij de volgende opmerking wordt gemaakt: “Onze kernwaarden diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing geven ons hierbij richting.” We gunnen het college dat het zichzelf op de borst slaat bij zijn laatste begroting, maar het is niet verkeerd ook bij loftuitingen een beetje in de buurt van de werkelijkheid te blijven. Ten gevolge van de heilige groeidwang is het in onze gemeente niet al te best gesteld met de biodiversiteit, met de lucht, het water en de bodem. En het is gunstig voor de mensen die een woning hebben dat de woonlasten laag zijn, maar vergeten wordt te vermelden dat heel veel burgers van onze ‘prachtige gemeente’ helemaal geen woning hebben.

Het college laat zich daar te weinig aan gelegen liggen. Het klopt zich op de borst met de mededeling dat de bouw van woningen in Peel en Maas flink op stoom is gekomen en dat er de komende jaren voldoende woningbouwplannen zijn om aan de vraag te voldoen. Maar er wordt met geen woord gerept over de grote nood aan betaalbare sociale woningen. Er wordt gebouwd voor de markt, voor de koopkrachtige vraag, maar niet voor mensen met een kleine portemonnee. Het college en de coalitiefracties durven hier geen duidelijke keuze te maken en een voorbeeld te stellen door eigen grond van de gemeente via een erfpachtconstructie of anderszins beschikbaar te stellen om sociale woningbouw op geschikte plekken in de kernen mogelijk te maken. Sociale woningbouw vraagt om een actief grondbeleid van de gemeente, niet om geld te verdienen aan die grond, maar om sociale projecten te realiseren in het belang van mensen met een kleine portemonnee en dat zijn best veel burgers in Peel en Maas.

Het college prijst zichzelf vanwege de bijdragen die het blijft leveren aan het goede leven in Peel en Maas. Dat zogenaamde goede leven stelt niks voor als het zich beperkt tot mensen met genoeg geld. De PvdA/GroenLinks zal niet ophouden dit naar voren te brengen. Als het moet in de vorm van kritiek; als het kan in de vorm van positieve goed onderbouwde voorstellen.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen
Raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *