Het coronavirus en de situatie van arbeidsmigranten

Ons land bevindt zich in een ernstige crisis door de uitbraak van het coronavirus. Van ons allen wordt verwacht dat we zoveel mogelijk thuis werken en sociale situaties met grote aantallen mensen vermijden. Het RIVM meldt dat de besmetting met het coronavirus in onze gemeente groter dan in de omringende gemeentes. Daarnaast heeft de regering, terecht, een fors pakket aan economische steunmaatregelen afgekondigd om bedrijven te ondersteunen en inkomens van burgers overeind te houden.

De vraag is hoe deze maatregelen zich verhouden tot de situatie waarin grote aantallen arbeidsmigranten in onze gemeente zich bevinden. Velen van hen verblijven dicht op elkaar in containerwoningen en werken op plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Daarnaast zullen veel arbeidsmigranten vanwege hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (oproepcontracten, uitzendbasis) al snel hun baan verliezen. PvdA/GroenLinks heeft het college gevraagd of er zicht is op het aantal besmettingen met het coronavirus in huisvestingsinrichtingen voor arbeidsmigranten. Mensen zitten daar op een relatief klein terrein met een groot aantal dicht bij elkaar. Ze verblijven in woonunits met meerdere mensen waarvan de samenstelling vaak wisselt.

Dat zijn omstandigheden met een bovengemiddelde kans op besmetting. Wat als deze mensen niet meer naar hun werk kunnen? Worden ze doorbetaald? Kunnen ze terug naar hun land als ze dat willen? Wordt een eventuele besmetting tijdig gesignaleerd of moeten mensen doorwerken? Is er voldoende medische bijstand? Dat zijn vragen die bij ons leven. We hebben het college daarop aangesproken.

Wij verwachten dat de gemeente contact opneemt met huisvesters en werkgevers die arbeidsmigranten in dienst hebben. Samen moet ervoor gezorgd worden dat arbeidsmigranten goed geïnformeerd worden over de gevaren van het coronavirus en over de maatregelen die intussen tegen dit gevaar zijn genomen. En uiteraard moet geregeld worden dat ook arbeidsmigranten in voorkomende gevallen voldoende ondersteund worden.

Hans Wijers en Fred Peeters

Steunfractieleden PvdA/GroenLinks Peel&Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *