Hoe is de kwaliteit van de bodem in onze gemeente?

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft eind juni een rapport uitgebracht met als titel ‘De bodem bereikt’. Dat rapport gaat over de kwaliteit van de bodem, onder andere in landbouwgebieden. De Raad waarschuwt dat het niet al te best gesteld is met de bodem. Dat blijkt onder meer uit de afwezigheid van regenwormen in de bodem. Dat is een slecht teken.

Regenwormen zorgen dat de bodem vitaal en gezond blijft. Ze graven tunnels en zorgen daardoor voor voldoende zuurstof in de bodem en voor goede menging van de grond. Daarmee houden ze tegelijkertijd de zuurgraad en het vochtgehalte op peil.

We hebben de proef op de som genomen en her en der in de grond gespit. We kwamen geen wormen tegen. Dat heeft enkele oorzaken. De mest die uitgereden wordt bevat te veel chemicaliën. De wormen kunnen daar niet in leven.

Diep ploegen is niet goed voor wormen. De bodem droogt uit en de wormen gaan dood. Zonder het werk van de wormen neemt de kwaliteit van de bodem af: deze kan minder water opnemen en vasthouden, de vruchtbaarheid gaat achteruit, de opslag van organische stof (koolstof) is minder waardoor te veel boeikasgassen worden uitgestoten in plaats van afgebroken en opgeslagen.

Zonder regenwormen geen leven!
Daarom lanceren wij de volgende stelling: zolang boeren geen waarde hechten aan regenwormen deugt hun bedrijfsvoering niet. We hebben de raad voorgesteld om de kwaliteit van de bodem in kaart te (laten) brengen, evenals de kwaliteit van lucht en water. Op basis van deze objectieve gegevens kunnen we met z’n allen gesprekken voeren over wat we kunnen doen om de kwaliteit van bodem, lucht en water beter te maken. Voor het behoud van welvaart en welzijn, voor onszelf en zeker voor onze kinderen en kleinkinderen.

Annigje Primowees, Frits Berben en Rad Janssen, raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *