Hoogste tijd voor durf en daadkracht

Het huidige college bakt er niet veel van. Het is visieloos, ideeëloos en besluiteloos. En de grootste coalitiefracties sjouwen er braafjes achteraan. Geen visie en geen durf om nieuwe wegen te verkennen en knopen door te hakken. Hoogste tijd om creatieve hulptroepen in te schakelen!

Het college aarzelt en zwabbert. Enkele voorbeelden. Voor de natuur zijn én groei van de economie willen stimuleren. Pleiten voor lokaal winkelen en tegelijkertijd de groei van logistieke bedrijven stimuleren, die goedkope bulkgoederen verspreiden. Belijden dat er voldoende woningen moeten zijn voor de juiste doelgroep, maar weigeren een actief grondbeleid te voeren dat nodig is om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen kunnen komen. Uitdragen dat we arbeidsmigranten en statushouders verwelkomen en hen vervolgens wegstoppen in grote concentraties ver weg van de kernen of elke statushouder boven het verplichte quotum weigeren. Roeptoeteren voor duurzaamheid te zijn, maar niet de durf hebben de burger collectief een beetje meer te laten betalen voor afvalverwerking. Het college wil zich sterk maken voor een veilige leefomgeving en beperkt zich dan tot gevrijwaard blijven van criminaliteit.

Dat is in onze ogen wel een heel beperkte opvatting over veiligheid: wat dacht u van schone lucht? Gezonde bodem, zonder gif, goed en voldoende water, zonder gifsporen en nitraten? Wat dacht u van het autoluw maken van de kernen met alle ruimte voor fietsers en voetgangers, spelende kinderen? Er zijn drie centrale maatschappelijke vraagstukken die onze toekomst bepalen: klimaat en natuur, groeiende ongelijkheid en de vastlopende democratie. Ook op lokaal niveau moeten deze vraagstukken worden aangepakt, omdat de toekomst van onze kinderen afhangt van onze antwoorden op deze uitdagingen.

Met gangbare oplossingen redden we het niet. Daarom hebben wij voorgesteld om aan studenten van hogescholen en universiteiten stageplekken aan te bieden om nieuwe wegen te verkennen voor een toekomstgerichte lokale aanpak van deze drie centrale vraagstukken.

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen,
Raadsleden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *