Hoogste tijd voor een sociaal huisvestingsbeleid!

Vorige week was in de gemeenteraad een debat over het woningbouwbeleid. Dat gebeurde op initiatief van de VVD, die tot nu toe ook wat betreft woningbouw alles wilde overlaten aan de markt. Maar de markt bouwt niet voor mensen met een kleine portemonnee. PvdA/GroenLinks vindt dat de gemeente een actief beleid moet voeren om ervoor te zorgen dat er goede en betaalbare huisvesting is voor iedereen.

Er worden nog steeds veel te weinig sociale huurwoningen, woningen in de middenhuur en betaalbare koopwoningen gebouwd. Een wachttijd van 8 tot 9 jaar is geen uitzondering meer: jongeren moeten noodgedwongen langer bij hun ouders blijven wonen en kunnen daardoor geen gezin stichten. Senioren blijven maar in hun te grote huizen wonen, omdat er te weinig betaalbare seniorenwoningen zijn. En gescheiden mensen moeten van armoede maar op een camping gaan wonen. PvdA/GroenLinks pleit er daarom voor om veel meer voor bovenstaande doelgroepen te bouwen. Onlangs verschenen berichten in de media dat minister de Jonge aangekochte flexwoningen niet kwijt kan. PvdA/GroenLinks heeft er daarom bij het College op aangedrongen om hiervoor in Peel en Maas locaties beschikbaar te stellen.

Dat kan bijvoorbeeld op het Meuleveld in Maasbree. De grond is van de gemeente en hier zou je een mooie invulling met betaalbare (huur)woningen kunnen combineren met een aantal flexwoningen voor urgente woningzoekenden, waaronder gescheiden mensen, mensen die door sloop hun woning moeten verlaten en statushouders. Zo zijn er in alle kernen nog geschikte plekken te vinden. Waar een wil is, is een weg! Containerwoningen voor arbeidsmigranten zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten en grotendeels geplaatst in achteraflocaties in het buitengebied.

Mede voortvarend geïnitieerd door CDA en VVD, welke laatste nu als oppositiepartij afstand neemt van dit eigen beleid. De voortvarendheid bij het huisvesten van arbeidsmigranten zien we ook graag terug bij de bouw van huurwoningen en flexwoningen.

Fred Peeters
Burgercommissielid PvdA/GroenLinks Pele en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *