Hoogste tijd voor meer betaalbare woningen en een beter leefklimaat

Wonen is een grondrecht, voor iedereen. Voor mensen met een grote en met een kleine beurs, voor mensen die gevlucht zijn en voor mensen die vanuit het buitenland hier zijn komen werken. Voor onze jongeren en voor onze ouderen. Veilig en betaalbaar wonen voor iedereen. Dat zou een speerpunt moeten zijn in het gemeentelijk beleid. Dat is nu niet het geval, omdat college en coalitiefracties alle heil verwachten van de markt. Maar de markt werkt niet in het belang van mensen met een kleine portemonnee.

Om het grondrecht op fatsoenlijk wonen voor iedereen te laten gelden, hebben we in de raad enkele voorstellen gedaan. We willen onderzocht hebben hoe kan worden voorkomen dat betaalbare woningen opgekocht worden door beleggers waardoor de prijzen nog verder stijgen. We willen sociale woningbouw stimuleren door grond van de gemeente tegen een lage vergoeding in erfpacht te geven.

Dat kan bijvoorbeeld in Meijel bij de school, in Egchel bij Giel Petershof, in Maasbree op het Meuleveld en in Panningen op de terreinen van het voormalige postkantoor en de voormalige school Panningen-Zuid.

Daarnaast willen we dat de gemeente burgers met weinig geld helpt om de energie- en warmtetransitie mogelijk te maken. Naast genoeg betaalbare woningen moet de leefomgeving voor onze burgers verbeteren. Daartoe is meer groen in de kernen nodig, schone lucht en verkeersveiligheid.

We moeten straten teruggeven aan kinderen, fietsers, wandelaars en scootmobielen. Voor een gezond leefklimaat en een leefbare natuur is verder nodig dat in samenspraak met agrariërs de chemische bestrijdingsmiddelen worden teruggedrongen, dat er minder uitstoot van ammoniak is, dat de veeteelt natuur- en diervriendelijk wordt en dat de biodiversiteit hersteld wordt.

Dat zijn doelen die voor een goed leven nodig zijn. De laatste jaren is hier te weinig aan gedaan door dit college. Hoogste tijd dat daarin verandering komt.

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *