Insectenhotel: prima initiatief en tegelijk veeg teken

In het dure, maar wel fraaie, autopark bij het gemeentehuis staat een prachtig insectenhotel. Ook elders heeft de gemeente meegewerkt aan het plaatsen van insectenhotels. Een mooi voorbeeld is te vinden op de Stogger. Daar is een prachtig natuurgebied aangelegd. Een amateurimker heeft daar bijenkorven geplaatst en er staat ook een insectenhotel. Steeds meer mensen plaatsen een insectenhotel in hun tuin. Maar veel insectenhotel blijven leeg.

In de literatuur wordt als oorzaak van het leeg blijven van insectenhotels meestal gewezen naar de slechte kwaliteit van die hotels. Het is net als in de mensenwereld: slechte hotels krijgen geen gasten. “Maak de hotels beter!” is het advies dat doorgaans gegeven wordt.

Maar de oorzaak van het onbewoond blijven van veel insectenhotels is veel fundamenteler. Het is niet zo dat de gasten niet willen komen omdat het hotel niet deugt; er zijn geen gasten meer. Het aantal insecten neemt jaarlijks met 2 tot 3 procent af.

Over 40 à 50 jaar zijn er mogelijk helemaal geen insecten meer. Je merkt het nu al als je in de zomer autorijdt. Enkele jaren terug zat de auto vol doodgereden insecten; dat is nu veel en veel minder het geval. Is dat erg? Ja, dat is erg. Insecten spelen een cruciale rol in ecosystemen. Ze vormen voedsel voor tal van anderen dieren, zoals vogels, vleermuizen en reptielen. Ze zorgen voor bestuiving van een groot deel van alle wilde planten en landbouwgewassen en ze dragen bij aan een gezond bodemleven.

Insectenhotels helpen niet tegen het verdwijnen van insecten; we moeten de leefgebieden van insecten herstellen. Dat betekent onder andere dat er een verandering nodig is van onze landbouw: beperking van het gebruik van pesticiden en overschakeling op duurzame vormen van landbouw. Een aantal boeren is daarmee bezig. Die verdienen de steun van de gemeente. In ons aller belang.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *