JA voor luchtfietserij; NEE voor armoedebestrijding!

Een fiets- en wandelbrug bij camping Frerichsoord, hoog over Noordervaart en drukke N275 naar Weert. Vier van de vijf raadsfracties willen in principe voor dat miljoenenidee wel geld uittrekken. PvdA/GroenLinks vindt dat luchtfietserij. Daarnaast een niet werkend steunfonds van 500.000 euro om armoede te bestrijden, waaruit in 7 maanden tijd nog geen 5000 euro is toegekend. PvdA/GroenLinks heeft een praktisch alternatief. De andere fracties vinden dat niet nodig. Zij laten armen in de kou staan.

Sterk gestegen (energie)prijzen brengen veel huishouden in moeilijkheden. Dat veroorzaakt veel leed bij ouderen, bij kinderen en in toenemende mate bij mensen die werken, maar daarmee niet genoeg verdienen om rond te komen. Deze onzekerheid werkt verlammend, wat ook heel schadelijk is voor de samenleving. Er is sprake van een ernstig gebrek aan bestaanszekerheid bij steeds meer medeburgers. Dat was afgelopen week ook te horen in de gemeenteraad.

Veel zorgen over de toenemende armoedeproblematiek. Tegelijkertijd werd wel betwijfeld of armoede wel veel voorkomt in onze mooie en rijke gemeente. En men was vooral bang dat mensen die de steun eigenlijk niet verdienen (lees: veel armen zijn stiekem rijk) of niet nodig hebben (lees: ga meer werken) die toch zouden krijgen. Daarom werd het uiten van zorgen over bestaansonzekerheid niet gevolgd door concrete daden. Men bleef zich verschuilen achter het eerder ingestelde steunfonds van 500.000 euro waaruit ocharm in 7 maanden tijd hooguit 5000 euro zijn toegekend.

Er zit nog 495.000 euro in deze pot. Daarmee kunnen al 380 extra huishoudens geholpen worden met een energietoeslag van 1300 euro. Dat kan zonder veel uitvoeringskosten als de toekenningsnorm opgetrokken wordt van 120% naar 130%. Roermond en Venlo hebben zo’n verhoging al toegepast. Alle fracties, behalve de onze, vinden dat niet nodig. Die huilen loze krokodillentranen, laten armen gewoon in de steek en geven liever geld uit aan luchtfietserij bij het Berings kanaal.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *